Otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w 2018 roku

18-07-2018

Otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w 2018 roku

Na podstawie: art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)§ 4 ust.1 uchwały nr XII/138/2015 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 września 2015 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski (Dz.Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2015 r. poz. 5730) zmienionej uchwałą nr XXXIII/389/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XII/138/2015 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 września 2015 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski (Dz.Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2017 r. poz. 3830) Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski w roku 2018.

 

Termin składania ofert upływa 23 lipca 2018 roku.  W przypadku przesłania oferty decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Oferty należy składać wyłącznie na drukach dołączonych do bieżącego ogłoszenia.

 

Treść ogłoszenia oraz wymagane załączniki:

http://bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/bip/chapter_176909.asp?soid=59C598F97C4846318F7699A5D5C022CD