Inicjatywa Lokalna – złóż wniosek na zadanie społeczne

21-04-2016

Logo - kolorowe ludzikiGmina Miasto Ostrów Wielkopolski ogłasza dodatkowy nabór wniosków na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej z zakresu infrastruktury społecznej, które zostaną zrealizowane jeszcze w 2016 roku. Wolne środki finansowe znajdujące w budżecie miasta przeznaczone na ten cel wynoszą 7 200 zł.

Inicjatywa lokalna jest narzędziem dzięki któremu mieszkańcy we współpracy z samorządem mogą podejmować działania na rzecz rozwoju lokalnej społeczności. W ramach infrastruktury społecznej można realizować np. zajęcia edukacyjne, turnieje sportowe, działania artystyczne, kulturalne, projekty prozdrowotne itp.

W ramach przedmiotowego naboru można składać wnioski na mniejsze zadania osiedlowe lub miejskie mające na celu integrację i realizację potrzeb społecznych mieszkańców. Zadania te muszą mieścić się w katalogu zadań własnych gminy.

W procedurze inicjatywy lokalnej wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu w realizację zadania. Udział wnioskodawcy może polegać na:
  • świadczeniu pracy społecznej,
  • świadczeniu pieniężnym,
  • świadczeniu rzeczowym.

Wnioski można składać w terminie do 5 maja 2016 r.

Wnioskodawca składa wniosek w formie pisemnej w Referacie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego lub drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego. Dla ułatwienia został przygotowany wzór wniosku, który dostępny jest na stronie internetowej www.umostrow.pl w zakładce „Inicjatywa lokalna”. Więcej informacji na temat mechanizmu można uzyskać także w Biurze Inicjatyw i Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego – pok. 122 lub pod nr tel. 62 58 22 122.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x