Ilustracja do artykułu: Kolejna innowacyjna inwestycja w ostrowskiej „komunalce”

Kolejna innowacyjna inwestycja w ostrowskiej „komunalce”

09-09-2019

Rusza kolejna innowacyjna inwestycja w ostrowskiej gospodarce komunalnej! W poniedziałek 9 września podpisano umowę na zagospodarowanie osadów ściekowych - budowę hali pod urządzenie suszące wraz z instalacją suszenia osadów ściekowych. Ta nowoczesna infrastruktura powstanie na terenie Oczyszczalni Ścieków w podostrowskim Rąbczynie. Inwestycja warta jest ponad 17 mln zł i współfinansowana z pozyskanych funduszy europejskich. Potrwa do maja 2021 roku.

- To kolejny duży i znaczący krok w budowaniu miasta nowoczesnej gospodarki komunalnej. I choć tego rodzaju inwestycja na pierwszy rzut oka nie należy do tych najbardziej widowiskowych to jest szczególnie innowacyjna i wpisuje się w zapewnienie w nowoczesny sposób tego podstawowego bezpieczeństwa wodno-kanalizacyjnego – podkreśla Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

Podpisana umowa obejmuje realizację wartej ponad 17 mln złotych inwestycji pn. „Zagospodarowanie osadów ściekowych - obejmujące procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwienie: Budowa hali pod urządzenie suszące wraz z instalacją suszenia osadów ściekowych”. Będzie realizowana przez wyłonioną w przetargu firmę IDS-BUD S.A  z Warszawy do maja 2021 roku.

- Obecnie to jedna z największych i najbardziej innowacyjnych inwestycji realizowanych w Grupie Kapitałowej Centrum Rozwoju Komunalnego. Obok zakupu autobusów elektrycznych i systemu ekologicznej elektromobilności oraz pierwszej w Polsce miejskiej sieci „zielonej” energii wdrażamy kolejne przełomowe i nowoczesne przedsięwzięcie w ostrowskiej gospodarce komunalnej – wskazuje Bartosz Ziółkowski, prezes Centrum Rozwoju Komunalnego.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje instalację suszenia osadów w nowym budynku składającą się z suszarki niskotemperaturowej opartej o pompy ciepła, 2 linii technologicznych o wydajności łącznej ok. 31 Mg/d osadu odwodnionego oraz ilości odparowywanej wody minimum 24 Mg H2O/d.

- Realizacja przedsięwzięcia ma zapewnić osiągnięcie efektu w postaci uzyskania ustabilizowanego, wysuszonego osadu ściekowego i wpisuje się w kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej – zaznacza Marek Karolczak, prezes ostrowskiego WODKAN-u.

Zakres podpisanej umowy obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, dostawę i montaż urządzeń i wyposażenia technologicznego oraz wykonanie robót w zakresie zagospodarowania terenu w obrębie projektowanego budynku i podłączenia wszelkich koniecznych mediów, instalacji sterowniczych i zasilania.

Zadanie jest elementem realizowanego od ubiegłego roku kompleksowego projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski”. Wartość całego projektu to 80 mln złotych, z czego 40 mln to pozyskane unijne dofinansowanie. Jest to największy projekt unijny realizowany w historii miasta Ostrowa Wielkopolskiego i Grupy Kapitałowej Centrum Rozwoju . Cały projekt obejmuje również modernizację oczyszczalni ścieków, modernizację stacji uzdatniania wody i modernizację ponad 10 km rurociągów kanalizacyjnych.

Współfinansowany jest z pozyskanych środków europejskich z Funduszu Spójności w ramach: osi priorytetowej II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

 

Centrum Rozwoju Komunalnego