Kolejne dofinansowanie z programu "Maluch+"

25-11-2021

W dniu 23 listopada 2021 Prezydenta Miasta podpisała umowę z Wojewodą Wielkopolskim o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadań określonych w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2021 dla modułu 2. Kwota pozyskanego dofinansowania została przyznana miastu z rezerwy celowej w formie dotacji w wysokości  152.280,00 złotych i przeznaczona zostanie na funkcjonowanie żłobka miejskiego.

Oddział przy ul. Jankowskiego otrzymał środki w wysokości 71.280,00 złotych a przy ul. Waryńskiego w wysokości 81.000,00 złotych. Kwoty te pozwolą na zabezpieczenie łącznie 141 miejsc dla ostrowskich maluchów.

To już drugi raz w tym roku kiedy udało się pozyskać środki z programu Maluch+. Łączna kwota pozyskanego dofinansowania to 287.640,00 złotych.