Ilustracja do artykułu: Komunikat spółki Ostrowskie Inwestycje Sportowe

Komunikat spółki Ostrowskie Inwestycje Sportowe

25-03-2022

Spółka Ostrowskie Inwestycje Sportowe informuje, że dziś, 25 marca 2022 roku, upłynął wyznaczony termin składania ofert w postępowaniu “Budowa krytej pływalni w Ostrowie Wielkopolskim wraz z infrastrukturą techniczną i drogową w formule zaprojektuj i wybuduj”. Na przetarg nie wpłynęła żadna oferta i przetarg został unieważniony. Obecnie OIS monitoruje i przeprowadza analizę sytuacji na rynkach materiałów i dostaw. 

W trakcie trwania postępowania na budowę Ostrowskiego Parku Wodnego, Federacja Rosyjska zaatakowała zbrojnie Ukrainę. Skutkiem wojny jest nagły wzrost cen surowców, przerwanie łańcuchów dostaw i radykalna zmiana rynku pracy. OIS ocenia, iż obecny stan prowadzi do wielu konsekwencji, a jedną z nich jest ogromne ryzyko szacowania kosztów i określenia terminu realizacji tak poważnej inwestycji. Zdecydowana większość przetargów o podobnym zakresie, ogłaszana w ostatnim czasie, kończy się w zbliżony sposób. 

Spółka Ostrowskie Inwestycje Sportowe podjęła decyzję o wstrzymaniu ponownego ogłoszenia przetargu do momentu unormowania się sytuacji na rynku materiałów i dostaw, co pozwoli na realną ocenę wartości zadania i terminu jego wykonania, a przede wszystkim perspektywę pozytywnego rozstrzygnięcia przetargu.