Ilustracja do artykułu: Konkurs 'Nasz pomysł na ochronę środowiska'

Konkurs "Nasz pomysł na ochronę środowiska"

20-01-2023

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, pn. „Nasz pomysł na ochronę środowiska” - VIII edycja pn. „Grasz - dbasz o środowisko”. Celem konkursu jest kształtowanie i podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, zarówno poprzez promowanie pozytywnych zachowań w zakresie ochrony środowiska i przyrody, jak i zwracanie uwagi na zagrożenia tych wspólnych dóbr.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z podziałem na dwie kategorie:

  • Kategoria I: uczniowie klas 6,7 i 8 szkół podstawowych województwa wielkopolskiego.
  • Kategoria II: uczniowie szkół ponadpodstawowych województwa wielkopolskiego.

Zadaniem tegorocznej edycji Konkursu jest stworzenie i przygotowanie scenariusza przyrodniczej gry terenowej pod hasłem "Poznaję i dbam o lokalną przyrodę..."/"Lokalni strażnicy przyrody" przez reprezentujących jedną szkołę trzyosobowy zespół uczniów.

Poniżej link z informacjami o konkursie:

https://www.umww.pl/konkurs-nasz-pomysl-na-ochrone-srodowiska-viii-edycja