Ilustracja do artykułu: Konsultacje społeczne – ochrona zasobów wodnych

Konsultacje społeczne – ochrona zasobów wodnych

04-06-2020

Do 17 czerwca 2020 r. trwać będą konsultacje społeczne uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania w roku 2020.

Mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego mogą przekazywać swoje uwagi, wnioski i propozycje zmian do Programu pośrednictwem opracowanego formularza konsultacyjnego. Formularz można przekazać:

- drogą elektroniczną poprzez wypełnienie interaktywnego formularza dostępnego na stronie internetowej http://www.umostrow.pl w zakładce: „Konsultacje społeczne”,

- drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@umostrow.pl, wpisując w tytule wiadomości „Konsultacje społeczne”,

- faksem na nr (62) 591-82-06,

- drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim, al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski (istotna jest data wpływu),

- bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w budynku przy alei Powstańców Wielkopolskich 14, 63-400 Ostrów Wielkopolski od poniedziałku
do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, pokój 4.

Uchwała Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania w roku 2020 dostępne są na stronie internetowej http://www.umostrow.pl w zakładce: „Konsultacje społeczne”, w Biuletynie Informacji Publicznej http://www.bip.ostrow-wielkopolski.pl oraz do wglądu w Biurze Inicjatyw i Konsultacji Społecznych w Urzędzie Miejskim w budynku przy alei Powstańców Wielkopolskich 14 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, pokój 4.

Link do konsultacji http://bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/bip/chapter_177016.asp?soid=2CDB076CA56B4C97961ECA45E93F8FEA

Zachęcamy do przekazywania uwag, wniosków i propozycji zmian w ramach trwających konsultacji społecznych.