Ilustracja do artykułu: Konsultacje społeczne Statutu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Konsultacje społeczne Statutu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

01-03-2024

Do 13 marca 2024 roku potrwają konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie zmiany Statutu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Celem konsultacji jest poznanie opinii ostrowian na temat zmian do Statutu. Zachęcamy do przekazywania uwag, wniosków i propozycji zmian do projektu uchwały w ramach trwających konsultacji społecznych.

 

Wypełnione formularze konsultacyjne można przekazać:

  1. drogą elektroniczną poprzez wypełnienie interaktywnego formularza dostępnego na stronie internetowej http://www.umostrow.pl w zakładce: „Konsultacje społeczne”;
  2. drogą elektroniczną pod adres e-mail: konsultacje@umostrow.pl, wpisując w tytule wiadomości „Konsultacje społeczne”;
  3. faksem pod nr (62) 591 82 06;
  4. drogą korespondencyjną pod adres: Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim,
    al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski (decyduje data wpływu);
  5. bezpośrednio w Referacie Inicjatyw i Konsultacji Społecznych w Urzędzie Miejskim pokój nr 307

Projekt uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie zmiany Statutu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz formularz konsultacyjny dostępny jest na stronie internetowej http://www.umostrow.pl w zakładce: „Konsultacje społeczne”, w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.umostrow.pl/ oraz w Referacie Inicjatyw i Konsultacji Społecznych w Urzędzie Miejskim, pokój nr 307.