Ilustracja do artykułu: Ministerstwo Sportu dofinansuje SKS-y!

Ministerstwo Sportu dofinansuje SKS-y!

31-01-2018

Ostrów Wielkopolski przystąpił do programu "Szkolny Klub Sportowy" realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. W ramach realizacji programu zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży szkolnej zostaną dofinansowane łączną kwotą 12 000 zł. Nasze miasto uczestniczy w tym programie już po raz kolejny.

Program "Szkolny Klub Sportowy" jest skierowany do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Ma on stworzyć dzieciom i młodzieży warunki do dodatkowej aktywności fizycznej w formie zajęć rekreacyjno-sportowych. Na terenie Ostrowa Wielkopolskiego każda ze szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto zgłosiła do programu po dwie grupy.

- Wiele mówi się o otyłości wśród dzieci i młodzieży, wadach postawy i małej aktywności fizycznej - mówi prezydent Beata Klimek. - Organizując dodatkowe zajęcia mamy nadzieję na poprawę sprawności fizycznej oraz jakośc i życia dzieci i młodzieży. Nie ma lepszej profilaktyki nadwagi i otyłości, jak aktwyność fizyczna.

Zajęcia w ramach "Szkolnych Klubów Sportowych" będą realizowane 2 razy w tygodniu po 60 min. w grupach maksymalnie 20-osobowych przez nauczycieli wychowania fizycznego. Mogą to być zajęcia upowszechniające podstawy lekkiej atletyki, gimanstyki i sportów walki jako ćwiczenia kształtujące siłę, szybkość, zwinność, gibkość i wytrzymałość, ale także gry i zabawy ruchowe lub gry zespołowe. Program dopuszcza również dofinansowanie zajęć w sportach charakterystycznych dla danego regionu.

Zajęcia realizowane w ramach programu będą bezpłatne. Dotacja pokrywać będzie wynagrodzenie nauczyciela prowadzącego zajęcia, koszty ubezpieczenia uczestników oraz koszty obsługi projektu.