Ilustracja do artykułu: Ostrów awansuje w rankingu zrównoważonego rozwoju

Ostrów awansuje w rankingu zrównoważonego rozwoju

10-11-2017

W Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników tegorocznej edycji Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Lokalnego. Jest to ranking przygotowywany przez Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, a wyniki podano podczas konferencji zorganizowanej m.in. przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP oraz Fundację Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska". Ostrów Wielkopolski, w stosunku do ubiegłego roku, awansował o 14 miejsc.

W rankingu bierze się pod uwagę piętnaście wskaźników obejmujących rozwój gospodarczy, społeczny oraz ochronę środowiska wszystkich gmin miejskich, miejsko – wiejskich, wiejskich i miast na prawach powiatu w Polsce. Ranking opracowywany jest na podstawie 15 wskaźników - m.in. wydatki na projekty inwestycyjne na mieszkańca, liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców, liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców, saldo migracji, liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1000 mieszkańców oraz odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków. Ostrów Wielkopolski w rankingu gmin miejskich zajmuje obecnie 29 miejsce.

- Jestem niezwykle dumna z pracy, jaką włożyliśmy właśnie w te obszary rozwoju Ostrowa. Jej efekty widoczne są we wspomnianym rankingu. Na 237 gmin miejskich w Polsce Ostrów zajmuje znakomite 29 miejsce. W porównaniu z rankingiem ubiegłorocznym to skok aż o 14 pozycji. Warto wspomnieć, że w tym zestawieniu jesteśmy trzecią gminą z Wielkopolski, za Złotowem i Czarnkowem – wymienia prezydent miasta Beata Klimek.

- Cieszy mnie fakt, iż już po raz siódmy możemy wspierać tę jakże ważną inicjatywę. Jestem pełen uznania dla konsekwentnej realizacji działań mających na celu promocję samorządów, które najlepiej realizują swoje zadania i są liderami w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce. Ta kwestia jest szczególnie bliska również naszej Fundacji, która jako organizator konkursu „Teraz Polska” wyłania te samorządy, które postawiły na nowoczesne zarządzanie i stworzenie najlepszych warunków zarówno dla swoich mieszkańców, jaki i dla funkcjonowania biznesu – mówił podczas warszawskiej konferencji Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego.

 

Zwycięzcy:

- gminy wiejskie: Kleszczów (woj. łódzkie), Kobierzyce (woj. dolnośląskie), Tarnowo Podgórne (woj. wielkopolskie),

- gminy wiejsko-miejskie: Polkowice (woj. dolnośląskie), Ożarów Mazowiecki (woj. mazowieckie), Stryków (woj. łódzkie),

- gminy miejskie: Karpacz (woj. dolnośląskie), Krynica Morska (woj. pomorskie), Sucha Beskidzka (woj. małopolskie),

- miasta na prawach powiatu: Warszawa, Poznań, Katowice.

Foto: Facebook/Wydział Admonistracji i Nauk Społecznych Politechnika Warszawska

Biuro Prasowe

bprasowe@umostrow.pl