Ilustracja do artykułu: Rekordowa edycja stypendiów

Rekordowa edycja stypendiów

18-10-2019

Za nami kolejne gale stypendialne. Tegoroczne Stypendia Św. Jana Pawła II Miasta Ostrowa Wielkopolskiego były rekordową edycją. Złożonych zostało aż 817 wniosków o przyznanie stypendiów. Ostatecznie kapituła pozytywnie zaopiniowała 373 wnioski.

- W imieniu Pani Prezydent Beaty Klimek, wszystkim Wam Drodzy Stypendyści – przekazuję najserdeczniejsze gratulacje  Waszych edukacyjnych  osiągnięć i sukcesów. Wiedzcie również, że Pani Prezydent jest pod dużym wrażeniem Waszych starań, motywacji i czasu,  który poświęcacie na to, aby się rozwijać. Nie mam wątpliwości,  że to zaprocentuje w Waszej dorosłej przyszłości. Chciejcie w to wierzyć i dalej starajcie się o jak najlepsze rezultaty Waszej pracy - mówił podczas stypendialnej gali wiceprezydent Sebastian Górski.

Tradycyjnie już uroczystościom towarzyszył program artystyczny poświęcony osobie św. Jana Pawła II. W tym roku niezwykle wzruszający spektakl przygotowała Szkoła Podstawowa nr 11.

Te stypendia to rekordowa edycja. Ogółem na I półrocze roku szkolnego 2019/2020  złożono aż 817 wniosków o przyznanie Stypendium. 485 w szkołach podstawowych w klasach IV-VI, 201 w szkołach w klasach VII-VIII oraz 131 w klasach gimnazjalnych.

Wśród złożonych wniosków 10 nie spełniało kryterium regulaminowej średniej ocen, z czego 5 złożonych było w klasach IV-VI, 3 w klasach VII-VIII oraz 2 w klasach gimnazjalnych.

Po przeanalizowaniu złożonych wniosków, Kapituła postanowiła jednogłośnie pozytywnie zaopiniować wnioski uczniów idąc od najwyższej średniej ocen 6,00  do 5,75 w odniesieniu do uczniów klas IV-VI,  a dalej od najwyższej średniej ocen 6,00 do 5,64 w odniesieniu do uczniów klas VII-VIII oraz uczniów klas gimnazjalnych. Przyjmując takie kryteria, Kapituła pozytywnie zaopiniowała 373 wnioski o przyznanie Stypendium, w tym 207 z klas IV-VI, 96 z klas VII-VIII oraz 70 z klas gimnazjalnych. Ponadto członkowie Kapituły postanowili pozytywnie zaopiniować 3 wnioski z klas IV-VI oraz 4 wnioski z klas VII-VIII, uczniów wykazujących szczególne uzdolnienia. Podsumowując, Kapituła pozytywnie zaopiniowała 380 wniosków o przyznanie Stypendium im. Świętego Jana Pawła II Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na I półrocze roku szkolnego 2019/2020.