Ilustracja do artykułu: Statuty Osiedli – konsultacje społeczne

Statuty Osiedli – konsultacje społeczne

02-08-2018

Do 13 sierpnia trwać będą konsultacje społeczne projektów uchwał Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie ustalenia Statutów Osiedli Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Konsultacje mają na celu wprowadzenie takich zapisów, które umożliwią w jak najpełniejszy sposób zaspokojenie potrzeb społeczności osiedlowej.

Mieszkańcy Ostrowa mogą przekazywać swoje uwagi, wnioski i propozycje zmian do projektów uchwał Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie ustalenia Statutów Osiedli Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za pośrednictwem opracowanego formularza konsultacyjnego.

Formularz można przekazać:

1) drogą elektroniczną poprzez wypełnienie interaktywnego formularza dostępnego na stronie internetowej http://www.umostrow.pl w zakładce: „Konsultacje społeczne”,

2) drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@umostrow.pl, wpisując w tytule wiadomości  „Konsultacje społeczne”,

3) faksem na nr (62) 591 82 06,

4) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski (istotna jest data wpływu),

5) bezpośrednio w Urzędzie Miejskim al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, pokój 321.

Projekty uchwał Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie ustalenia Statutów Osiedli Miasta Ostrowa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej http://www.umostrow.pl
w zakładce: „Konsultacje społeczne”, w Biuletynie Informacji Publicznej http://www.bip.ostrow-wielkopolski.pl oraz do wglądu w Biurze Inicjatyw i Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, pokój 321.

Zachęcamy do przekazywania uwag, wniosków i propozycji zmian do statutów osiedli.

Biuro Prasowe

bprasowe@umostrow.pl