Ilustracja do artykułu: Usuwanie strat po orkanie - aktualna informacja

Usuwanie strat po orkanie - aktualna informacja

09-10-2017

Aktualna sytuacja w Ostrowie po przejściu orkanu:

- służby miejskie w pierwszej kolejności pousuwały drzewa, konary, które stanowiły zagrożenie. Zaangażowano firmy zewnętrzne, a także aresztantów. Prace potrwają jeszcze do końca tygodnia,

- szacunki, jakich dokonano w związku z uszkodzeniem obiektów budowlanych na terenie miasta określiły straty na około 70 tysięcy złotych. Ucierpiało 16 obiektów,

- pomoc finansową w formie zasiłków celowych na usuwanie skutków klęski żywiołowej wypłaci Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Wnioski nadal napływają. Budynki zostały już wcześniej zabezpieczone przez strażaków,

- niewielkie szkody powstały również w ostrowskich budynkach szkolnych – w SP nr 4 zerwane opierzenie przy kominach i zaciek, w SP nr 7urwane pokrycie z papy, uszkodzone opierzenie i rynna, w SP nr 11 oderwane opierzenie i membrana, woda pociekła na parkiet hali sportowej, w SP nr 14 poderwana część dachówek i opierzenie. Prace naprawcze trwają. Część z nich została już zakończona.

- z informacji uzyskanej od ENERGA-OPERATOR SA wynika, że na terenie Ostrowa Wielkopolskiego wszystkie stacje SN/nn działają, natomiast występują jeszcze miejscowe braki zasilania na liniach niskiego napięcia. Aktualnie, w usuwanie awarii, zaangażowanych jest 19 ekip Pogotowia Energetycznego, które będą pracować do momentu realizacji wszystkich zgłoszeń.

Biuro Prasowe

bprasowe@umostrow.pl