Ilustracja do artykułu: Oświadczenie o sprzedaży napojów alkoholowych do 31 stycznia

Oświadczenie o sprzedaży napojów alkoholowych do 31 stycznia

27-01-2021

Przypominamy przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, że do 31 stycznia 2021 roku należy:

- złożyć pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w 2020 roku (oświadczenie składa się w Urzędzie Miejskim w pokoju 117, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod numerem 625822116 lub 625822117),

- dokonać wpłaty I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (rata wyliczana jest podczas składania oświadczenia).

Fizycznie dokumenty należy złożyć do 29 stycznia (31 stycznia to niedziela).

 

Wpłaty można dokonać w punkcie kasowym BOŚ o/Ostrów Wielkopolski w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim lub na poniższy numer rachunku bankowego:

BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy         

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

Opłaty można dokonać przelewem lub w kasie Urzędu Miejskiego (parter).

W tytule przelewu proszę zawrzeć informację takie jak:

- adres punktu sprzedaży,

- rodzaj zezwolenia (A/B/C).

Przykładowy tytuł przelewu: „ I rata opłaty za zezwolenie ABC na sprzedaż napojów alkoholowych dla punktu przy ul. XXXXXX”

Termin do wniesienia opłaty nie podlega przywróceniu, bez względu na przyczyny jego niedotrzymania.

Zgodnie z art. 18 ust 12 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r., poz. 2277 ze zm.), w przypadku niedopełnienia w terminach (o których w art. 111 ust 7 cytowanej ustawy) obowiązku złożenia oświadczenia oraz dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasa.

Link do druku oświadczenia:

http://bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/bip/files/61306721B7914B2BB77A14768C63066D/O%C5%9Bwiadczenie%20o%20warto%C5%9Bci%20sprzeda%C5%BCy%20napoj%C3%B3w%20alkoholowych%20-%20NOWE.pdf