Ilustracja do artykułu: Zmiany w stypendiach szkolnych w nowym roku szkolnym 2019/2020

Zmiany w stypendiach szkolnych w nowym roku szkolnym 2019/2020

19-08-2019

Z dniem 1 sierpnia 2019 roku zmienił się Regulamin przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.

Zgodnie z Uchwałą Nr XI/142/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/567/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski (Dz. U. Woj. Wielkopolskiego z 2019 r., poz. 6462) zmianie uległ § 9 ww. regulaminu:

„§ 9. 1. W przypadku wyboru stypendium w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, 3 wnioskodawca wskazuje rodzaj kosztów, o których pokrycie występuje za dany okres. Stypendium będzie wypłacone pod warunkiem przedstawienia w wymaganym terminie oryginałów rachunków, faktur oraz innych imiennych dokumentów dotyczących dofinansowanych kosztów zakupów lub opłat.”

W praktyce zmiana ta oznacza możliwość dofinansowania poniesionych kosztów edukacyjnych wyłącznie na podstawie imiennych dowodów zakupu wystawionych na ucznia bądź rodzica.

Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne jest m.in. spełnienie kryterium dochodowego, które wynosi obecnie 528,00 zł netto na osobę w rodzinie.

Wnioski o przyznanie świadczenia corocznie składa się w terminie od 1 do 15 września.

Szczegółowe informacje na temat stypendiów szkolnych znajdują się w zakładce Edukacja –> Stypendia socjalne.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x