Ilustracja do artykułu: „Życzymy sobie i Wam…” – pożegnanie ósmoklasistów w SP 11

„Życzymy sobie i Wam…” – pożegnanie ósmoklasistów w SP 11

30-06-2021

W piątek, 25 czerwca br. odbyło się pożegnanie absolwentów Szkoły Podstawowej nr 11 im. Mirosława Feriča. W uroczystości wzięli udział Sekretarz Miasta pan Andrzej Baraniak, ks. prałat Sławomir Grześniak, przewodniczący Rady Rodziców pan Sebastain Brucki, dyrektor szkoły pani Małgorzata Lubojańska, wicedyrektor pani Ewa Wulbach, grono pedagogiczne, rodzice.

Na początku ósmoklasiści, zgodnie z tradycją szkoły, złożyli uroczyste ślubowanie. Pani dyrektor Małgorzata Lubojańska w swoim wystąpieniu podsumowała minione lata szkolne obfitujące w liczne konkursy, projekty edukacyjne i zawody sportowe.

W tym roku tytuł „Prymusa Szkoły Podstawowej nr 11” otrzymała uczennica klasy 8 c, Katarzyna Jackowska, która uzyskała najwyższą średnią ocen ze wszystkich przedmiotów nauczania i wzorową ocenę zachowania.

Szczególne osiągnięcia uczennicy:

- Udział w zawodach krajowych Polskiej Federacji Taekwon-do, gdzie ogółem zdobyła 15 złotych, 9 srebrnych i 9 brązowych medali.
- W 2020 r. została powołana do Kadry Narodowej Polskiej Federacji Taekwon-do na Mistrzostwa Europy we Włoszech.
- Dwukrotnie zdobyła I miejsce w drużynowym Konkursie Historycznym „Spacerem w przeszłość”, uzyskując Złotą Odznakę Młodego Regionalisty.
- Otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za wysokie osiągnięcia sportowe w 2019 r.
- Jest laureatką Ogólnopolskiego Programu Stypendialnego USKI Polska, który ma na celu wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych.
- To finalistka Wojewódzkiego Konkursu Historycznego.
Z kolei Julia Kowal z klasy 8 b odebrała z rąk pani dyrektor pamiątkowy dyplom i medal za zdobycie tytułu „Superrachmistrz klas ósmych”.

Następnie uczniowie odebrali świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Rodzice uczniów mających świadectwo z wyróżnieniem otrzymali listy gratulacyjne z wyrazami uznania i szacunku za wzorowe wychowanie dziecka. Podziękowania złożono także rodzicom za pracę na rzecz szkoły.

W imieniu absolwentów uczniowie Maria Wróbel, Katarzyna Jackowska oraz Dawid Frankowski podziękowali Dyrekcji i Nauczycielom za rzetelnie przekazywaną wiedzę, wsparcie w trudnych chwilach, za mobilizację, gdy brakowało sił. 
Wyrazem ich wdzięczności były słowa Janusza Korczaka: „Dzieci rodzą się ze skrzydłami, nauczyciele pomagają im je rozwinąć”.

Przekazali także pełne miłości i wdzięczności podziękowania księdzu  proboszczowi, księdzu wikariuszowi, paniom katechetkom oraz swoim rodzicom.

W imieniu rodziców, którzy na ręce dyrektora szkoły przekazali pamiątkowe tablo, podziękowania przekazał pan Marcin Ibron.

W kolejnym wystąpieniu pani dyrektor podziękowała nauczycielom, którzy w tym roku zakończyli współpracę z naszą szkołą.

Miniony rok szkolny dostarczył ostrowskiej „Jedenastce” również wiele radości i satysfakcji  z sukcesów ucznia klasy – 7b Jakuba Banasiaka, który otrzymał list gratulacyjny z życzeniami dalszych sukcesów od Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego pani Beaty Klimek.

Jakub to laureat:
- Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego, 

- Ogólnopolskiej olimpiady języka angielskiego „Olimpus”,  
- Ogólnopolskiej olimpiady matematycznej „Olimpus”. 
Ponadto uczeń zajął I miejsce w Ogólnopolskim konkursie języka angielskiego „The Big Challenge”.
Uroczystą akademię przygotowali uczniowie klas ósmych pod czujnym okiem wychowawców.

Autorką dekoracji była pani Anna Wikło, a oprawę muzyczną zapewniła pani Natalia Janowska. Koordynatorem przedsięwzięcia był pan Wojciech Lesiczka.