Archiwum
słonecznie
19℃
Wysoki kontrastTłumacz języka migowegoPrzeciw działanie wykluczeniu cyfrowemuStan jakości powietrza

Harmonogram prac

 

 

Lp.

 

Zadania

 

Ramowy termin realizacji zadań

 

1.

 

Prace analityczne i diagnostyczne – przygotowanie diagnozy

 

II - III kwartał 2021

 

2.

 

Warsztaty i spotkania konsultacyjne

 

III - IV kwartał 2021

I kwartał 2022

 

3.

 

Przygotowanie projektu strategii

 

I - IV kwartał 2022

4.

 

Przeprowadzenie konsultacji projektu strategii
z mieszkańcami, z sąsiednimi gminami, ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

 

I - kwartał 2023

 

5.

 

Rozpatrzenie uwag zgłoszonych w konsultacjachspołecznych i przygotowanie ostatecznej wersji projektu Strategii

 

I - II kwartał 2023

 

6.

 

Dokonanie uzgodnień w zakresie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu strategii i jej przeprowadzenie w przypadku stwierdzenia takiej konieczności

 

II kwartał 2023

 

7.

 

Przedłożenie Zarządowi Województwa projektu strategii do zaopiniowania

 

II - III  kwartał 2023

 

8.

 

Przedłożenie projektu strategii do uchwalenia przez Radę Miejską Ostrowa Wielkopolskiego

 

III - kwartał 2023

 

Harmonogram realizacji poszczególnych zadań może ulec zmianie, z uwagi  na zmieniające się i trudne do przewidzenia  uwarunkowania zewnętrzne.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x