Archiwum
słonecznie
16℃
Wysoki kontrastTłumacz języka migowegoPrzeciw działanie wykluczeniu cyfrowemuStan jakości powietrza

Nabór przedsięwzięć do Programu Rewitalizacji dla Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2023 - 2030

W związku z podjęciem uchwały nr LIX/634/2023 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Programu Rewitalizacji dla Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2016-2023 oraz ogłoszonym w dniu 31 lipca 2023 r. naborem nowych przedsięwzięć do Programu Rewitalizacji dla Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2023 – 2030, serdecznie zapraszamy do zgłaszania wszelkich projektów, pomysłów i inicjatyw za pomocą przygotowanego formularza, który dostępny jest poniżej.

Poprawnie wypełniony i złożony formularz będzie podstawą do ujęcia zgłoszonego przedsięwzięcia w aktualizowanym Programie Rewitalizacji dla Ostrowa Wielkopolskiego. Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia powinna przede wszystkim zostać wskazana w granicach wyznaczonego obszaru rewitalizacji. Jednakże, dopuszcza się realizację planowanych przedsięwzięć poza obszarem rewitalizacji tylko w szczególnych przypadkach oraz przy dodatkowym uzasadnieniu (mapa obszaru rewitalizacji dostępna jest poniżej).

Zaakceptowanie i umieszczenie przedsięwzięcia w Programie Rewitalizacji dla Ostrowa Wielkopolskiego nie jest tożsame z zapewnieniem środków na jego realizację. Należy jednak podkreślić, że wpis planowanego przedsięwzięcia do ww. programu jest często warunkiem obligatoryjnym do ubiegania się o dodatkowe środki z dostępnych źródeł finansowania.

Wypełnione i podpisane formularze należy złożyć lub przesłać (pocztą tradycyjną lub elektroniczną) do Wydziału Polityki Przestrzennej (pok. 201 lub 202) Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim, Al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski (adres e-mail: wpp@umostrow.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 sierpnia 2023 r.

Każdy spośród podmiotów, który złożył ww. formularz w wymaganym terminie oraz miejscu, otrzyma informację czy, a jeśli tak to w jakiej formie przedsięwzięcie zostało ujęte w ramach Programu Rewitalizacji  dla Ostrowa Wielkopolskiego.

W przypadku dodatkowych pytań, komórką merytoryczną wyznaczoną do kontaktu jest:  Wydział Polityki Przestrzennej (pok. 201 lub 202, tel. 62 582 22 01 lub 62 582 22 02,  adres e-mail: wpp@umostrow.pl), Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim, Al.  Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x