Rozwiązywanie problemów społecznych

Jak oceniasz nasze miasto? Wypełnij ankietę i wskaż problemy społeczne Ostrowa Wielkopolskiego. Informacje uzyskane z ankiet pozwolą opracować diagnozę, która będzie podstawą do zaprogramowania działań w ramach tworzonej Strategii.

PROBLEMY SPOŁECZNE W OPINII MIESZKAŃCÓW

PROBLEMY SPOŁECZNE W OPINII MIESZKAŃCÓW
 1. Jakie Pani/Pana zdaniem są atuty miasta?
 2. Co Pani/Pana zdaniem w największym stopniu ogranicza możliwości rozwojowe miasta i ma negatywny wpływ na poziom i jakość życia jego mieszkańców?
 3. Jakie inwestycje należałoby podjąć w mieście, by było ono bardziej atrakcyjne i przyjazne dla mieszkańców?
 4. Jakie problemy, niekorzystne zjawiska w Pani/Pana ocenie najbardziej uwidaczniają się w mieście?
 5. Czy Pani/Pana zdaniem oferta opieki nad dziećmi do lat 3 w mieście zaspokaja potrzeby mieszkańców?
 6. Jak Pani/Pan ocenia ofertę edukacyjną szkół w mieście?
 7. Jaka jest według Pani/Pana atrakcyjność oferty kulturalnej w mieście?
 8. Jak Pani/Pan ocenia dostępną w mieście ofertę w zakresie ochrony zdrowia?
 9. Jak Pani/Pan ocenia dostępną w mieście ofertę w zakresie sportu i rekreacji?
 10. Czy czuje się Pani/Pan bezpiecznie w miejscu zamieszkania?
 11. Jak Pani/Pan ocenia realizowane w mieście działania w zakresie przeciwdziałania bezrobociu?
 12. Jak Pani/Pan ocenia realizowane w mieście działania w zakresie przeciwdziałania ubóstwu?
 13. Jak Pani/Pan ocenia realizowane w mieście działania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom?
 14. Czy zna Pani/Pan przypadki przemocy domowej na terenie miasta lub o nich słyszała/słyszał?
 15. Czy Pani/Pana zdaniem istnieje ryzyko nasilenia się zjawiska przemocy domowej na terenie miasta?
 16. Jakie problemy najczęściej dotykają osoby starsze w mieście?
 17. Jakie problemy najczęściej dotykają osoby z niepełnosprawnościami w mieście?
 18. Czy Pani/Pana zdaniem w działaniach realizowanych na terenie miasta uwzględnia się potrzeby osób starszych i niepełnosprawnych?
 19. Jak Pani/Pan ocenia komunikację między władzami samorządowymi a mieszkańcami?
 20. Jakich Pani/Pana zdaniem działań, inicjatyw, które mogłyby integrować, aktywizować lokalną społeczność czy przyczyniać się do łagodzenia bądź rozwiązywania lokalnych problemów społecznych oraz pełniejszego zaspokojenia potrzeb mieszkańców, brakuje w mieście?
 21. Jak Pani/Pan ocenia swój poziom zadowolenia z faktu bycia mieszkańcem miasta?
 22. Od ilu lat mieszka Pani/Pan na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego?
 23. Proszę wskazać swoją płeć
 24. Proszę wskazać swój wiek
 25. Proszę wskazać swoje wykształcenie
 26. Podaj swój adres email
 27. Podaj kod z obrazka

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x