Ilustracja do artykułu: Nabór na członka komisji konkursowej – konkurs ofert w 2020 roku

Nabór na członka komisji konkursowej – konkurs ofert w 2020 roku

31-07-2020

Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego, do zgłaszania kandydatów chcących uczestniczyć w pracach komisji konkursowej, oceniającej oferty w ramach otwartego konkursu ofert w 2020 roku.

Obszar konkursowy:

1. „Rewitalizacja” (Wydział Rozwoju Miasta).

Kandydatem na  członka komisji konkursowej może być osoba, która:

1. Zostanie wskazana przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osoby reprezentującej organizację pozarządową lub podmiot biorący udział w danym konkursie.

2. Nie pozostaje wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w stosunkach, które mogłyby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

3. Korzysta z pełni praw publicznych.

Uczestnictwo w pracach Komisji jest nieodpłatne.

Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie na oryginalnych drukach - do dnia 11 sierpnia 2020 r. pod adresem:

               Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim

               Al. Powstańców Wielkopolskich 18

               63-400 Ostrów Wielkopolski

               Referat Obsługi Mieszkańców