Ilustracja do artykułu: Ceny ciepła nadal bez podwyżek

Ceny ciepła nadal bez podwyżek

06-04-2017

Od 1 maja br. wchodzi w życie nowa "Taryfa dla ciepła" Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego. Zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryfa gwarantuje, że cena ciepła i usług dystrybucji pozostanie na dotychczasowym poziomie. Taryfa obowiązywać będzie przez rok od jej wprowadzenia.

Taryfa została opracowana w oparciu o rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.2010r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. z 2010r. nr 194, poz. 1291).

- Taryfa stanowi kontynuację obniżonych w grudniu 2014 r. cen ciepła w Ostrowie Wielkopolskim - mówi Marian Kupijaj, prezes OZC SA. - Cena ciepła i usług dystrybucji pozostanie na dotychczasowym poziomie. Wprowadzenie nowej taryfy pozwoli na utrzymanie dotychczasowych cen za ciepło na sezon grzewczy 2017/2018 aż do 1 maja 2018 roku. Będzie to więc już czwarty z kolei sezon grzewczy, w którym w Ostrowie Wielkopolskim nie będą podnoszone ceny za ciepło.

Możliwość utrzymania cen za ciepło, pomimo znaczących podwyżek cen węgla, gazu i energii elektrycznej, które obecnie obserwujemy w Polsce, wynika z zastosowania w Ostrowskim Zakładzie Ciepłowniczym nowoczesnych standardów gospodarowania zarówno pod względem ekonomicznym, jak i technicznym oraz znaczącej obniżki kosztów. Jednocześnie spółka nie podnosząc cen osiąga bardzo dobre wyniki ekonomiczne co pozwala na rozwój i likwidację wieloletnich zaległości w remontach, jak i budowie nowych sieci ciepłowniczych. Przykładem tych intensywnych działań jest fakt, iż po raz pierwszy od wielu lat w sezonie grzewczym 2016/2017 nie było żadnej awarii na sieci ciepłowniczej, a spółka intensywnie budując nowe sieci do przesyłu ciepła systemowego przyczynia się do likwidacji smogu w naszym mieście.

- Od początku kadencji konsekwentnie wdrażamy politykę stałych cen za usługi komunalne w naszym mieście - mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. - Kolejny sezon bez podwyżek za ciepło to z pewnością dobra wiadomość dla mieszkańców naszego miasta.