Harmonogram organizacji zajęć w Klubie Senior+

07-10-2019

HARMONOGRAM DNIA 7 pażdziernika 2019 r. poniedziałek

 

Godziny

Rodzaj zajęć 

9.00 – 13.00

 

10.00-12.45

10.00-11.00

 

 

Spotkania przy kawie, herbacie, ciastkach.

BRYDŻ SPORTOWY

Zajęcia ruchowe w sali FITNESS

Czytanie prasy, książek.

Gry towarzyskie.

16.30-18.00

 

Wspomnienia z podróży –

p. J. Bartuzi - Portugalia

 

HARMONOGRAM DNIA  8 pażdziermika 2019 r. wtorek

 

Godziny

Rodzaj zajęć 

9.00 – 13.00

 

10.00-12.45

 

11.30-12.30

 

 

Spotkania przy kawie, herbacie, ciastkach.

BRYDŻ SPORTOWY

 

Zajęcia ruchowe w sali FITNESS

Czytanie prasy, książek.

Gry towarzyskie.

16.00-17.30

18.00 – 19.00

Dietetyk  p. M. Lesiak

FITNESS SP9

 

HARMONOGRAM DNIA  9 pażdziernika 2019 r. środa

 

Godziny

Rodzaj zajęć 

9.00 – 13.00

 

10.00-12.45

10.00-11.30

 

10.00 – 12.30

 

 

Spotkania przy kawie, herbacie, ciastkach.

BRYDŻ SPORTOWY

Spotkanie z p. K. Sikorą

„TOAST, niejedno ma imię”.

ĆWICZENIA NIRVANA FITNESS

16.30 – 18.00

Język angielski

 

HARMONOGRAM DNIA 10października 2019 r.czwartek

Godziny

Rodzaj zajęć 

9.00 – 13.00

 

10.00-12.45

15.00 -19.00

Spotkania przy kawie, herbacie, ciastkach.

BRYDŻ SPORTOWY

Czytanie prasy, książek.

Gry towarzyskie.

 

18.00-19.00

SP 9 FITNESS

 

HARMONOGRAM DNIA  11 pażdziernika 2019 r. piątek

 

Godziny

Rodzaj zajęć 

9.00 – 13.00

 

10.00-12.45

10.00-11.00

 

 

Spotkania przy kawie, herbacie, ciastkach.

BRYDŻ SPORTOWY

Zajęcia ruchowe w sali FITNESS

Czytanie prasy, książek.

Gry towarzyskie.

16.00-18.30

BIESIADA

 

Harmonogram spotkań może ulec zmianie

z przyczyn niezależnych od organizatora.