Ilustracja do artykułu: Inicjatywa Lokalna na 2018 rok – zadania wyłonione

Inicjatywa Lokalna na 2018 rok – zadania wyłonione

07-11-2017

Urząd Miejski wyłonił trzy zwycięskie zadania na 2018 rok w ramach Inicjatywy Lokalnej w sferze infrastruktury społecznej. Ostrowski urząd otrzymał siedem wniosków o realizację zadań publicznych. Po ich wnikliwej analizie wyłoniono trzy – to „Wigilijne Kolędowanie w Ostrowskiej Stajence”, „Dzień Rodzinki – organizacja integracyjnego festynu rodzinnego” oraz „Śniadanie Wielkanocne dla osób pokrzywdzonych przez los”. 

Mieszkaniec miasta lub grupa inicjacyjna składa do ostrowskiego urzędu wniosek o realizację zadania  - w tym przypadku związanego ze sferą społeczną. Może to być na przykład koncert, festyn rodzinny, kongres naukowy, itp. Miasto analizuje takie wnioski na podstawie przyjętych uchwałą kryteriów – ocenia się obszar wnioskowanych działań, formę udziału mieszkańców, udział wnioskodawców w realizacji zadania i potrzebę zaangażowania miejskich środków budżetowych.  

- Udział wnioskodawcy może polegać na świadczeniu pracy społecznej, świadczeniu pieniężnym lub świadczeniu rzeczowym. Drugim elementem koniecznym w procedurze Inicjatywy Lokalnej jest wskazanie terenu znajdującego się we władaniu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski, na którym realizowana będzie dana inicjatywa – tłumaczy Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

Na 2018 rok do ostrowskiego urzędu wpłynęło łącznie siedem wniosków na realizacje zadań w strukturze społecznej. Wśród nich znalazły się między innymi projekty integrujące pokolenia oraz osoby niepełnosprawne, ukierunkowane na działalność kulturalną oraz wspierające działania społeczne dla najuboższych mieszkańców miasta. Na ich realizację miasto zabezpieczyło w budżecie 15 tysięcy złotych. Utworzona lista rankingowa wyłoniła trzech zwycięzców: „Wigilijne Kolędowanie w Ostrowskiej Stajence”, „Dzień Rodzinki – organizacja integracyjnego festynu rodzinnego”, „Śniadanie Wielkanocne dla osób pokrzywdzonych przez los”. Koszt tych trzech zadań to 14 650 zł.

- Wnioski o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej na 2019 rok mieszkańcy mogą składać od początku nowego roku do 30 września 2018 roku. Zapraszam do skorzystania z tego mechanizmu współpracy pomiędzy miastem a jego mieszkańcami. Pomysł przelany na papier i złożony wniosek może przyczynić się do urzeczywistnienia propozycji ostrowian dotyczących rozwoju miasta – zachęca prezydent miasta.

Biuro Prasowe

bprasowe@umostrow.pl