Ilustracja do artykułu: Do dziś można wyrazić opinie  na temat Stypendium im. Świętego Jana Pawła II

Do dziś można wyrazić opinie na temat Stypendium im. Świętego Jana Pawła II

09-09-2019

Do 10 września 2019 r. można składać uwagi w ramach trwających konsultacji społecznych w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/513/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie ustanowienia Stypendium im. Świętego Jana Pawła II Miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz zasad udzielania stypendiów dla uczniów.

Konsultacje przeprowadzane są za pomocą formularza konsultacyjnego, który dostępny jest pod adresem: https://umostrow.pl/pl/konsultacje-spoleczne.html oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/bip/chapter_177016.asp

Formularz konsultacyjny dostępny jest także w wersji papierowej w Biurze Inicjatyw
i Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego, al. Powstańców Wielkopolskich 18, w godzinach od 8:00 do 16:00, pokój nr 321.

Konsultowany projekt uchwały został zaproponowany przez Zespół ds. opracowania nowego Regulaminu przyznawania Stypendium im. Świętego Jana Pawła II Miasta Ostrowa Wielkopolskiego powołany Zarządzeniem Prezydent Miasta Beaty Klimek.