Ilustracja do artykułu: Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn.: „Prowadzenie Klubu dla osób w wieku 60+ w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Rataja 5

Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn.: „Prowadzenie Klubu dla osób w wieku 60+ w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Rataja 5

06-12-2023