Ilustracja do artykułu: Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pt.:„Prowadzenie Klubu „Senior+” dla osób w wieku 60+ w Ostrowie Wielkopolskim w 2022r.”

Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pt.:„Prowadzenie Klubu „Senior+” dla osób w wieku 60+ w Ostrowie Wielkopolskim w 2022r.”

24-11-2021