Ilustracja do artykułu: Nie żyje Lech Topolan

Nie żyje Lech Topolan

30-07-2019

Nie żyje Lech Topolan, wieloletni radny Rady Miejskiej i były Przewodniczący Rady Miejskiej. Miał 73 lata.

Lech Topolan urodził się 26 marca 1946 roku w Zacharzewie. Miał wykształcenie średnie, był technikiem kolejnictwa. Przez wiele lat kierował Wydziałem Ruchu Drogowego ostrowskiej policji. Był aktywnym działaczem i długoletnim prezesem Ludowego Klubu Sportowego "Centra" Ostrów Wielkopolskiego, w ostatnich latach prezesem honorowym.

Był radnym Rady Miejskiej III, IV, V, VI i VII kadencji. W III i VI kadencji pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. W latach 2002-2005 był wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej, a następnie po rezygnacji Wojciecha Gilarskiego w latach 2005-2006 objął funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej. Funkcję wiceprzewodniczącego pełnił także w VII kadencji Rady Miejskiej.