Ilustracja do artykułu:  Ogłoszono  wyniki  I otwartego konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki w 2020 roku.- Udział ostrowskich zespołów w rozgrywkach ligowych.

Ogłoszono wyniki I otwartego konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki w 2020 roku.- Udział ostrowskich zespołów w rozgrywkach ligowych.

30-12-2019

W dniu 30 grudnia 2019 Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego ogłasza wyniki  I otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki w 2020 roku.-  Udział ostrowskich zespołów w rozgrywkach ligowych.

Na podstawie art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.      z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.) § 4 ust.1 uchwały nr XII/138/2015 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 września 2015 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2015 r. poz. 5730) zmienionej uchwałą nr XXXIII/389/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XII/138/2015 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 września 2015 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2017 r. poz. 3830)

 

Link do wyników konkursu:

http://bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/bip/chapter_176909.asp