Ilustracja do artykułu: Ostrów z nominacją

Ostrów z nominacją

31-03-2017

Ostrów Wielkopolski został nominowany do nagrody w ogólnopolskim konkursie dobrych praktyk samorządowych w kategorii „Miasto dla Seniora”. Uwagę Fundacji Gospodarczej Euro – Partner przyciągnęły osiągnięcia naszego miasta w zakresie polityki senioralnej, m.in. otwarcie Dziennego Domu „Seniora – Wigor”, program ostrowskiej karty seniora, działania Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a także powołanie Gminnej Rady Seniorów.

Wyróżnienie tytułem „Miasto dla seniora” dedykowane jest tym jednostkom, które wdrożyły programy i strategie ułatwiające aktywne funkcjonowanie w społeczeństwie osób starszych i zapobiegające ich wykluczeniu społecznemu i marginalizacji.

- Cieszę się bardzo, że po raz kolejny nasze działania na rzecz seniorów doceniane są poza granicami miasta. Nominacja ta świadczy o tym, że w Ostrowie Wielkopolskim poprzez Dzienny Dom „Senior-WIGOR”, Ostrowską Kartę Seniora, Gminną Radę Seniorów Ostrowski, Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Klub Seniora Złoty Wiek realizujemy wiele dobrych programów dla tej konkretnej grupy wiekowej. Zawsze podkreślam, że troska o ostrowian 60+ zawsze była, jest i będzie dla mnie wyjątkowo ważna. Jako samorząd miasta nadal będziemy wspierać ostrowskich seniorów w ramach kolejnych podejmowanych przez nas działań – mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

W ciągu ostatnich dwóch lat Ostrów Wielkopolski otrzymał wyróżnienie za działanie na rzecz seniorów, przyznane przez Koalicję na rzecz Gmin Przyjaznych Seniorom, a także został przyjęty do prestiżowej światowej sieci „Miast Przyjaznych Starzeniu” Światowej Organizacji Zdrowia, dołączając do grona miast z całego świata i jest trzecim miastem z Polski – obok Poznania i Gdyni, które zostało przyjęte do sieci.  

Gala, podczas której zostaną wręczone statuetki i dyplomy, odbędzie się w piątek, 2 maja 2017 roku w Auli Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie. Przedsięwzięciu towarzyszyć będzie konferencja pt. „Opieka senioralna wyzwaniem współczesnej medycyny i pomocy społecznej”. 

Biuro Prasowe

bprasowe@umostrow.pl