Ilustracja do artykułu: Rozwój i innowacje – aktywny rok w Grupie Kapitałowej Centrum Rozwoju Komunalnego

Rozwój i innowacje – aktywny rok w Grupie Kapitałowej Centrum Rozwoju Komunalnego

18-12-2019

Kontynuacja ofensywy inwestycyjnej, dalszy rozwój nowatorskiego projektu Ostrowskiego Rynku Energetycznego oraz kolejne innowacje społeczne to aktywne działania Centrum Rozwoju Komunalnego w mijającym 2019 roku.

- Rok 2019 to drugi rok wdrażania i realizacji nowej Strategii Centrum Rozwoju Komunalnego 2018-2024. Konsekwentnie wzmacniamy główne kierunki działań, czyli spójność inwestycji i przedsięwzięć spółek komunalnych w ramach Grupy Kapitałowej CRK oraz innowacje prorozwojowe z długofalową myślą o perspektywie kilkunastu i kilkudziesięciu lat – wskazuje Bartosz Ziółkowski, prezes ostrowskiego Centrum Rozwoju Komunalnego.

Jednym z innowacyjnych i długofalowych projektów realizowanych przez Centrum Rozwoju Komunalnego jest Ostrowski Rynek Energetyczny zainicjowany już w czerwcu 2018 roku jako lokalna odpowiedź  na zmiany klimatyczne i ekonomiczne na rynku energii elektrycznej. W marcu tego roku pierwszy zrealizowany element ORE – ostrowski  system ekologicznej elektromobilności funkcjonujący w Grupie Kapitałowej CRK - otrzymał I nagrodę w kategorii "najlepsza inwestycja elektromobilna" w ogólnopolskim konkursie podczas XVII Międzynarodowych Targów "ELEKTROTECHNIKA 2019".

Okres marzec-czerwiec 2019 roku to niezwykle ważny i przełomowy krok na drodze tworzenia i rozwoju Ostrowskiego Rynku Energetycznego. W Ostrowie Wielkopolskim wybudowano i oddano do użytku pierwszą w Polsce miejską sieć ekologicznej energii dla lokalnych przedsiębiorców, a docelowo również mieszkańców.

Dodatkowo we wrześniu mijającego roku Ostrowski Rynek Energetyczny znalazł się wśród kluczowych projektów i kierunków działań Województwa Wielkopolskiego w projekcie Strategii Wielkopolska 2030.

- Po uzyskaniu certyfikatu Ministerstwa Energii to kolejne potwierdzenie innowacyjności naszych działań i ich nie tylko miejskiego, ale i regionalnego znaczenia – podkreśla Bartosz Ziółkowski.

Natomiast w ostatnich tygodniach w ramach zintegrowanego i wielowymiarowego projektu ORE  na część związaną z budową wysokosprawnej kogeneracji pozyskano ponad 7,5 mln zł dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. To kolejny w tym roku znaczący krok na drodze rozwoju Ostrowskiego Rynku Energetycznego, również z udziałem funduszy zewnętrznych. NFOŚiGW to kolejna po Ministerstwie Energii krajowa instytucja wspierająca projekt ORE. Szczególnie doceniona została spójność działań spółek komunalnych w ramach ORE oraz komplementarność i zintegrowany wymiar przedsięwzięcia.

Rok 2019 to również czas dużych inwestycji komunalnych związanych z uporządkowaniem i unowocześnieniem miejskiej gospodarko wodno-kanalizacyjnej. W kwietniu ruszyła największa modernizacja sieci kanalizacyjnej w historii Ostrowa Wielkopolskiego. Obejmuje ona łącznie ponad 10 km dwóch nitek sieci rurociągowej i potrwa do lutego 2021 roku. Z kolei we wrześniu podpisano umowę na kolejną innowacyjną inwestycję w ostrowskiej gospodarce komunalnej – system zagospodarowania osadów ściekowych - budowę hali pod urządzenie suszące wraz z instalacją suszenia osadów ściekowych. Ta nowoczesna infrastruktura powstanie na terenie Oczyszczalni Ścieków w podostrowskim Rąbczynie. Oba przedsięwzięcia są elementem kompleksowego unijnego projektu współfinansowego w wysokości ponad 40 mln złotych z pozyskanych funduszy europejskich. To największe w tym roku inwestycje realizowane w miejskiej gospodarce komunalnej. To również największy projekt unijny w historii Grupy Kapitałowej Centrum Rozwoju Komunalnego.

Centrum Rozwoju Komunalnego realizuje również kolejne innowacje społeczne i inicjatywy związane ze społecznym wymiarem miejskiej gospodarki komunalnej. W II edycji komunalnego programu grantowego na sport dzieci i młodzieży dofinansowano organizację 40 sportowych inicjatyw. To o 12 więcej niż w ubiegłorocznej pilotażowej edycji. W ciągu 2 lat GK CRK wsparła już łącznie 68 sportowych inicjatyw dla młodego pokolenia ostrowian.

Dodatkowo w tym roku wystartował bliźniaczy program grantowy na przedsięwzięcia kulturalne. W pierwszej edycji nowego programu przyznano 16 grantów na inicjatywy kulturalne dla dzieci i młodzieży. Wśród dofinansowanych inicjatyw znalazły się m.in. zajęcia muzyczne, taneczne, teatralne, plastyczne czy integracyjne. Są one realizowane w całym roku szkolnym 2019/2020. Obie innowacje społeczne w ostrowskim sektorze komunalnym już w pierwszych edycjach zyskały zainteresowanie i uznanie lokalnych organizacji sportowych i kulturalnych.

W roku 2020 Centrum Rozwoju Komunalnego planuje kolejne ambitne wyzwania związane z rozwojem miejskiej energetyki i ciepłownictwa, a także dążeniem do gospodarki obiegu zamkniętego oraz tworzeniem cyfrowej gospodarki 4.0.

- Konsolidacja i unowocześnianie działań komunalnych ma docelowo prowadzić do długofalowego rozwoju miasta i regionu w perspektywie największych wyzwań cywilizacyjnych najbliższych kilkunastu i kilkudziesiącu lat – podsumowuje Bartosz Ziółkowski, prezes Centrum Rozwoju Komunalnego.

 

Centrum Rozwoju Komunalnego