Ilustracja do artykułu: Nie śmiećmy - dbajmy o nasze miasto

Nie śmiećmy - dbajmy o nasze miasto

21-02-2024

Strażnicy miejscy patrolują miasto i zgłaszają zaśmiecone tereny do odpowiednich służb, by miasto na wiosnę było czyste. Przypominamy, że za śmiecenie można otrzymać grzywnę w wysokości minimum 500 złotych.

Strażnicy miejscy mają prawo karać osoby, które zaśmiecają miejsca publiczne, grzywną nie niższą niż 500 złotych. Mogą to robić podczas patroli, ale także za pomocą monitoringu miejskiego. Również w przypadku zgłoszenia takiego incydentu przez mieszkańca osobiście, telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, po ustaleniu danych sprawcy, taka osoba może zostać ukarana. Przykładowo na podstawie przesłanego zdjęcia sprawcy lub auta z numerem rejestracyjnym.

- Zima powoli ustępuje, a dni są coraz dłuższe, co nastraja do spacerów. Niestety w wielu miejscach wyłonił się obraz zalegających śmieci i odpadów komunalnych, których widok nie zawsze należy do przyjemnych. Niestety wiele osób pozbywa się nielegalnie śmieci w różnych miejscach. Podczas patroli identyfikujemy miejsca, w których zalegają różnego rodzaju odpady. Zgłaszamy je do odpowiednich służb. Apelujemy   - mówi Grzegorz Szyszka, komendant ostrowskiej Straży Miejskiej. 

Zgodnie z kodeksem wykroczeń "Kto zanieczyszcza lub zaśmieca obszar kolejowy lub miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny nie niższej niż 500 złotych."

Kodeks wykroczeń

Art. 145. [Zaśmiecanie miejsc publicznych] § 1. Kto zanieczyszcza lub zaśmieca obszar kolejowy lub miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny nie niższej niż 500 złotych.

Art. 162. [Zanieczyszczenie lasu] § 1. Kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, odpady, złom, lub padlinę niebędące odpadami lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las, podlega karze grzywny albo karze nagany. podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 500 złotych.