Archiwum
słonecznie
16℃
Wysoki kontrastTłumacz języka migowegoPrzeciw działanie wykluczeniu cyfrowemuStan jakości powietrza
Ilustracja do artykułu: Zgłoś zadanie do Gminnego Programu Rewitalizacji!

Zgłoś zadanie do Gminnego Programu Rewitalizacji!

14-02-2017

Już jutro, w środę 15 lutego, w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego (nad Bankiem Ochrony Środowiska), w godz. 16.30 – 18.30, odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące opracowywania programu rewitalizacji, w czasie którego będzie można uzyskać pomoc w wypełnianiu fiszek projektowych. Podczas dyżuru zainteresowani mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego będą mogli skorzystać z pomocy pracowników Urzędu Miejskiego.

Pomysły mieszkańców opisane w fiszkach projektowych muszą być realizowane na obszarze rewitalizacji, czyli na terenie osiedli Śródmieście lub Powstańców Wielkopolskich. Przygotowane projekty powinny zostać ukierunkowane na osiągnięcie rezultatów w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej oraz technicznej i przestrzennej.

- Zachęcam mieszkańców do skorzystania ze specjalnie zorganizowanych dyżurów konsultacyjnych, podczas których uzyskają pomoc w zakresie wypełnienia fiszek projektowych. Pomysły mieszkańców mogą dotyczyć działań związanych z sferą kultury, edukacji, bezpieczeństwa, ochrony środowiska itp. mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

Po weryfikacji wniosków przez pracowników właściwych komórek Urzędu Miejskiego, pozytywnie ocenione zadania zostaną umieszczone w Gminnym Programie Rewitalizacji. Ustalenie ostatecznej listy wniosków o ujęcie projektu w Gminnym Programie Rewitalizacji dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2016-2023 planowane jest na marzec 2017 roku.

Formularze zadań rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2016-2023 zgłaszać można do 24 lutego 2017 roku. Najlepsze pomysły, wpisujące się w działania rewitalizacyjne miasta, mają szansę na realizację w latach 2018-2019.

Fiszki projektowe można składać także na działania rewitalizacyjne, które nie mogą, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zostać sfinansowane z budżetu miasta, a których umieszczenie w Gminnym Programie Rewitalizacji dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego daje możliwość ubiegania się o środki zewnętrzne przez podmioty wymienione poniżej:

- jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,

- podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych,

- jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,

- szkoły wyższe,

- jednostki naukowe,

- osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe,

- instytucje kultury,

- organizacje pozarządowe i stowarzyszenia,

- kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków      wyznaniowych,

- instytucje otoczenia biznesu,

- administracja rządowa,

- partnerzy społeczni i gospodarczy,

- spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,

- przedsiębiorcy,

- porozumienia ww. podmiotów,

- podmioty ekonomii społecznej,

- podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Kolejny dyżur informacyjny odbędzie się 22.02.2017 , w godz. 16:30 - 18:30, w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

 

Formularz fiszki projektowej

 

Kontakt:

Pełnomocnik ds. Rewitalizacji Miasta (p. 321)

Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim

e-mail: pfludra@umostrow.pl

telefon: +48 62 582 23 21

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

Biuro Prasowe

bprasowe@umostrow.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x