Darmowy podręcznik

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na zapewnieniu uczniom szkół podstawowych prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

ROK SZKOLNY 2023/2024
W 2023 roku dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i/lub materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe wyniosła 707 261,82 zł, a dotacja na wyposażenia szkół w podręczniki i/lub materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wyniosła 16 778,54 zł. Dotacją celową w roku szkolnym 2023/2024 zostało objętych 5 548 uczniów z 16 szkół podstawowych.


W 2023 roku otrzymane środki finansowe z Funduszu Pomocy dla uczniów będących obywatelami Ukrainy na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe wyniosły 39 117,15 zł. Pomocą objęto 292 uczniów, będących obywatelami Ukrainy, w 14 szkołach podstawowych.


KONTAKT
Wydział Edukacji

tel. 62 58 22 335

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x