Jak przystąpić do programu

Dołącz do firm przyjaznym krwiodawcom !

     Zapraszamy wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców do partnerstwa w programie „Ostrowska Karta Krwiodawcy”. Każda firma przystępująca do programu sama określa ofertę rabatową skierowaną dla honorowych dawców krwi z terenu naszego miasta. Ponadto każda firma sama określa zakres towarów i usług objętych zniżkami. Program stwarza przedsiębiorcom możliwość dodatkowej promocji oraz warunki służące budowaniu trwałych relacji handlowych z określoną grupą mieszkańców naszego miasta. Każda firma działająca w Ostrowie Wielkopolskim, może przystąpić do programu poprzez wypełnienie deklaracji współpracy oraz podpisanie porozumienia. Ustalona preferencyjna oferta firmy skierowana jest wyłącznie do mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego legitymujących się „Ostrowską Kartą Krwiodawcy”.

Dlaczego warto zostać Partnerem programu ?

 •    Firma otrzyma bezpłatną reklamę poprzez opublikowanie listy partnerów programu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.umostrow.pl, oraz materiałach promujących inicjatywę tj. plakatach, ulotkach itp. 
 •      Program cieszy się zainteresowaniem lokalnych mediów.   
 •      Program stwarza możliwości utrzymywania długotrwałych relacji z klientami.  
 •      Program ułatwia kreowanie pozytywnego wizerunku firmy wspierającej honorowych dawców krwi.          
 •      Będąc partnerem Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim, firma zyskuje zaufanie klientów.  
 •      Ustalając promocyjne ceny na usługi i towary firma przyciąga większą liczbę klientów.     
 •      Uczestnik programu otrzymuje tytułu Partnera Programu „Ostrowska Karta Krwiodawcy”, oraz możliwość wykorzystania oznakowania programu we własnych materiałach reklamowych i na stronach internetowych.

Jak do nas dołączyć czyli ABC partnerstwa w programie

 •     Pierwszy etap:         
  - polega na wypełnieniu i złożeniu deklaracji współpracy
  w zakresie realizacji programu „Ostrowska Karta Krwiodawcy” w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski.   
  - wypełniony i podpisany formularz można także przesłać pocztą na adres Urząd Miejski, al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

  - dopuszcza się przesłanie skanu podpisanej deklaracji w formie mailowej
  na adres: bks@umostrow.pl        
  - w deklaracji należy określić zakres usług czy towarów objętych zadeklarowaną zniżką dla posiadaczy „Ostrowskiej Karty Krwiodawcy”. Przystąpienie do program poprzez wypełnienie deklaracji jest bardzo łatwe i pozbawione nadmiernej biurokracji. 
 •     Drugi etap
  - polega na podpisaniu porozumienia między Prezydentem Miasta a Przedsiębiorcą, dotyczącego zasad udzielania zniżek beneficjentom programu.      

  - po podpisaniu tego dokumentu partnerowi programu zostaną przekazane materiały promocyjne, służące do oznakowania siedziby firmy oraz inne materiały niezbędne do realizacji programu.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x