Jak otrzymać Ostrowską Kartę Krwiodawcy

Komu może zostać wydana karta ?

Ostrowska Karta Krwiodawcy przysługuje osobom zamieszkałym na terenie Ostrowa Wielkopolskiego oraz posiadającym jeden z poniższych tytułów:

 • tytuł: „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia”          
 • tytuł: „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia”
 • tytuł: „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia”
 • tytuł: „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu”  
 • osobie nieposiadającej jednego z wyżej wymienionych tytułów, a spełniającej poniższe kryteria zgodnie z art. 6 ust. 3-5 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2021 poz. 1749).

Gdzie można pobrać wniosek ?

Wniosek jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim pod adresem www.umostrow.pl w zakładce Ostrowska Karta Krwiodawcy – Dokumenty                       
oraz w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim al. Powstańców Wielkopolskich 18.

Pobierz wniosek:
WNIOSEK O WYDANIE "OSTROWSKIEJ KARTY KRWIODAWCY"

Gdzie można złożyć wniosek ?

Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć:         

 •   osobiście w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim (al. Powstańców Wielkopolskich 18)
 •  przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim - al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski
 •   za pośrednictwem platformy ePUAP.  Elektroniczny wniosek  dostępny jest tutaj

Rozpatrzenie wniosku oraz wydanie Ostrowskiej Karty Krwiodawcy następuje w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.

NA JAKI OKRES WYDAWANA JEST KARTA  ?

Ostrowska Karta Krwiodawcy wydawana jest:

 • na okres 4 lat na podstawie Legitymacji Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi
  -  osobie posiadającej tytuł: „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia”
  -  osobie posiadającej tytuł: „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia”
  -  osobie posiadającej tytuł: „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia”

  - osobie nieposiadającej jednego z wyżej wymienionych tytułów, a spełniającej poniższe kryteria na podstawie zaświadczenia o ilości oddanej krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników wydawanego przez Oddział Terenowy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu:
  * kobiecie, która oddała odpowiednio 5, 10, 15 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników.
  * mężczyźnie, który oddał odpowiednio 6, 12, 18 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników.
 • na okres 12 lat na podstawie Legitymacji Honorowego Dawcy Krwi – Zasłużonego dla Zdrowia Narodu
  - osobie posiadającej tytuł: „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu” 

  - osobie nieposiadającej wyżej wymienionego tytułu, która oddała co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników, na podstawie zaświadczenia o ilości odanej krwi, wydawanego przez Oddział Terenowy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu.

 Jak korzystać z Ostrowskiej Karty Krwiodawcy
Kartą może posługiwać się wyłącznie osoba, na którą została ona wydana.

Ze zniżek można korzystać we wszystkich obiektach oznaczonych logo programu.

Karta jest ważna z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x