Archiwum
pochmurno
-3℃
Wysoki kontrastTłumacz języka migowegoPrzeciw działanie wykluczeniu cyfrowemuStan jakości powietrza

Ostrów Pomaga Potrzebującym

PORADY  I  INFORMACJE

- Urząd Miejski, al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63- 400 Ostrów Wielkopolski  - każdy drugi czwartek miesiąca godz. 12:00-16:00 porady w zakresie prawa cywilnego, prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego,   

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Limanowskiego 17, 63 – 400 Ostrów Wielkopolski

 > Poradnictwo prawne: czwartek od 11:00 do 12:00, zapisy pod nr. telefonu 62 592 11 22 bądź osobiście na pok. 25 lub 24,26

 > Poradnictwo z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
   Zespół Interdyscyplinarny nr pokoju: 25 – I piętro
   godziny przyjęć: poniedziałek:  piątek od 7:00 do 15:00
   nr telefonu: 62 592-11-22 wew. 225

- Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Ostrowie Wielkopolskim - Działalność Noclegowni dla bezdomnych mężczyzn zagrożonych alkoholizmem
ul. Olszynowa 53a, 63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 62 738-36-46, tel. 504-103-347

- Caritas Diecezji Kaliskiej - Udzielenie na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego wsparcia i pomocy współuzależnionym kobietom, w tym kobietom z dziećmi, zagrożonym przemocą w rodzinie  
ul. Kardynała M. Ledóchowskiego 8, 63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 603 810 180

- Punkt wydawania posiłków osobom kierowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim
„Semafor” Bar
ul. Dworcowa 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Obiady wydawane są codziennie przez 7 dni tygodnia

- Miejski Punkt Pomocy Doraźnej dla osób uzależnionych, współuzależnionych i dotkniętych przemocą
ul. Grunwaldzka 72, 63-400 Ostrów Wielkopolski
czynny jest od 02.01. 2019 – 29.03.2019
oraz  2.12.2019 – 31.12.2019 roku
od poniedziałku do piątku 11.00-15.00
(wydawanie ciepłego posiłku, porady, ogrzewalnia)

Ewentualne zdarzenia mogące zagrażać zdrowiu i życiu ludzi należy zgłaszać do właściwych służb ratowniczych i/lub Policji i Straży Miejskiej.


FORMY POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ NA TERENIE MIASTA

1.    Dystrybucja żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Dzięki POPŻ zapewnia się wsparcie osobom najuboższym w postaci posiłków i paczek żywnościowych, które przekazywane są przez organizację współpracujące z Bankami Żywności. Za zarządzanie programem odpowiedzialne jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, za proces dystrybucji żywności odpowiada natomiast Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Z pomocy tej skorzystać mogą osoby w najtrudniejszej sytuacji życiowej, których dochód nie przekroczy określonego poziomu, uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej. Program realizowany się w kilkumiesięcznych cyklach, w ramach których obowiązują określone zasady
i możliwości korzystania ze wsparcia.

Na terenie Ostrowa Wielkopolskiego dystrybucją zajmują się dwie organizacje:

 • Caritas Diecezji Kaliskiej Ostrowskie Centrum Pomocy Caritas przy ul. Ledóchowskiego 8 w Ostrowie Wielkopolskim wydaje żywność w poniedziałki i środy od 13:00 do 15:00.

Osoby najbardziej potrzebujące powinny zgłosić się do właściwego dla miejsca zamieszkania Ośrodka Pomocy Społecznej. OPS wydaje skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej zawierające m.in. adres organizacji partnerskiej zajmującej się dystrybucja pomocy żywnościowej lub wpisuje osobę lub rodzinę na listę osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej z POPŻ.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy najbardziej  potrzebującym. Program POPŻ przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących poprzez udzielenie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i poszanowaniem godności osób uprawnionych.

Z  Programu  POPŻ mogą skorzystać osoby, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej czyli jest to:
* 1402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej
* 1056 zł w przypadku osoby w rodzinie

Osoby do otrzymania pomocy żywnościowej  są kwalifikowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej (na podstawie skierowań) oraz Organizacje partnerskie (wyłącznie osoby bezdomne, na podstawie oświadczeń).

Zestaw rocznych artykułów spożywczych w POPŻ wynosi ok 49 kg :

Olej rzepakowy, cukier biały, filet z makreli w oleju, pasztet wieprzowy, szynka wieprzowa mielona, szynka drobiowa, ser podpuszczkowy, mleko UHT, herbatniki maślane, , kasza gryczana, ryż biały, makron jajeczny, powidła śliwkowe, buraczki wiórki, koncentrat pomidorowy, fasola biała, groszek z marchewką.

 • Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Ostrowskie jako Organizacja Partnerska o zasięgu lokalnym (OPL) realizuje zadanie z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2018.

Od podprogramu 2018 Koło Ostrowskie TPBA dystrybuuje pomoc żywnościową tylko wśród osób bezdomnych korzystających ze schroniska i noclegowni dla osób bezdomnych w Ostrowie Wlkp. ul. Olszynowa 53a prowadzonych przez Koło Ostrowskie.
Bezdomni beneficjenci Podprogramu 2018 którzy złożą stosowne oświadczenie i dochód ich mieści się do 200 % w  kwocie kryterium dochodowego otrzymają pomoc żywnościową w formie paczki.

Paczka żywnościowa to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3] z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo. OPL przekaże nieodpłatnie artykuły spożywcze osobom najbardziej potrzebującym w nieprzekraczalnym terminie od podpisania umowy do 20 czerwca 2019 r.

Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2018 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok 49 kg w tym:
1.    Artykuły warzywne i owocowe:
- groszek z marchewką 3,6 kg,
- fasola biała 3,6 kg,
- koncentrat pomidorowy 1,60 kg,
- buraczki wiórki 1,05 kg,
- powidła śliwkowe 1,80 kg,
2.     Artykuły skrobiowe:
- makaron jajeczny 4,5 kg,
- makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg 3. ryż biały 3 kg, 4. kasza gryczana 1,5 kg, 5. herbatniki maślane 0,8 kg,
3.     Artykuły mleczne:
- mleko UHT 7 l,
- ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,
4.     Artykuły mięsne:
- szynka drobiowa 3 kg,
- szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,
- pasztet wieprzowy 0,64 kg,
- kabanosy wieprzowe 0,36 kg,
- filet z makreli w oleju 1,7 kg,
5.    Cukier
- cukier biały 4 kg,
- miód nektarowy wielokwiatowy 0,4 kg
6.    Tłuszcze
- olej rzepakowy 4 l,
7.    Dania gotowe
- gołąbki w sosie pomidorowym 1,6 kg;

Dystrybucja żywności dla bezdomnych beneficjentów Podprogramu 2018 odbywa się w Domu św. Brata Alberta w Ostrowie Wlkp. ul. Olszynowa 53a w poniedziałek, środę lub piątek w godz. 12.00 - 17.00 w zależności od potrzeb beneficjentów i dostaw żywności.


2. Fundacja „Głodnych Nakarmić” prowadzi Miejski Punkt Pomocy Doraźnej dla osób uzależnionych, współuzależnionych i dotkniętych przemocą przy ulicy Grunwaldzkiej 72, w ramach którego wydawane są posiłki. Punkt działa w okresie od 02.01.2019 do 29.03.2019. i od dnia 02.12.2019 do 31.12.2019. Ponadto Fundacja wydaje posiłki we własnym zakresie i w miarę swoich możliwości finansowych. Posiłki wydawane są przez 5 dni w tygodniu w od 11:00-15:00. Fundacja zakupuje również puszki z żywnością i przekazuje je najbardziej potrzebującym.
RÓWNOŚĆ SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN

Opis
 1. Kto jest wg Pani/Pana bardziej zagrożony dyskryminacją ze względu na płeć?
 2. Jaka Pani/Pana zdaniem może być skala problemu nierówności szans płci na terenie miasta?
 3. Czy spotkała się Pani/spotkał się Pan z przypadkami dyskryminacji ze względu na płeć w mieście lub o nich słyszała/słyszał?
 4. Czy wg Pani/Pana powinno się podejmować w mieście działania na rzecz równości szans kobiet i mężczyzn lub w celu przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć?
 5. Jeśli w pytaniu 4 udzielono odpowiudzi TAK proszę wybrać w jakich obszarach powinno się podejmować działania na rzecz równości szans?
 6. INFORMACJA O OSOBIE WYPEŁNIAJĄCEJ ANKIETĘ
 7. Od ilu lat mieszka Pani/Pan na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego?
 8. Proszę wskazać swoją płeć
 9. Proszę wskazać swój wiek
 10. Proszę wskazać swoje wykształcenie
 11. Podaj swój adres email
 12. Podaj kod z obrazka

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x