Ostrów Pomaga Potrzebującym

PORADY  I  INFORMACJE

- Urząd Miejski, al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63- 400 Ostrów Wielkopolski  - każdy drugi poniedziałek miesiąca godz. 12:00-16:00 porady w zakresie prawa cywilnego, prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego,   

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Limanowskiego 17, 63 – 400 Ostrów Wielkopolski

 > Poradnictwo prawne: czwartek od 11:00 do 12:00, zapisy pod nr telefonu 62 592 11 22 (wew. 223 lub 224) bądź osobiście na pok. 23 lub 24

> Konsultacja psychologiczna: wtorek od 10:00 do 16:00, zapisy pod nr telefonu 62 592 11 22 (wew. 223 lub 224) bądź osobiście na pok. 23 lub 24

 > Poradnictwo z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
   Zespół Interdyscyplinarny nr pokoju: 24 – I piętro
   godziny przyjęć: poniedziałek:  piątek od 7:00 do 15:00
   nr telefonu: 62 592-11-22 wew. 224

Ewentualne zdarzenia mogące zagrażać zdrowiu i życiu ludzi należy zgłaszać do właściwych służb ratowniczych i/lub Policji i Straży Miejskiej.

FORMY POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ NA TERENIE MIASTA

 

  1. Dystrybucja żywności w ramach Funduszy Europejskich na Pomoc Żywnościowa 2021 – 2027 współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

    FEPŻ stanowi kontynuację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, w ramach którego zapewnia się wsparcie osobom najuboższym w postaci posiłków i paczek żywnościowych, które przekazywane są przez organizacje. Za zarządzanie programem odpowiedzialne jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, za proces dystrybucji żywności odpowiada natomiast Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

    Z pomocy tej skorzystać mogą osoby w najtrudniejszej sytuacji życiowej, których dochód nie przekroczy określonego poziomu, uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.

Od 12 lutego 2024 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027.

Nowe kryteria stanowią 265% kryterium ustawowego uprawniającego do świadczeń w pomocy społecznej i wynoszą odpowiednio:

- dla osoby samotnie gospodarującej - 2 056,40 zł

- dla osoby w rodzinie - 1 590 zł

 

Osoby najbardziej potrzebujące powinny zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w którym uzyskają skierowanie uprawniające do skorzystania z Programu.

Na terenie Ostrowa Wielkopolskiego dystrybucją żywności zajmują się:

  • Caritas Diecezji Kaliskiej Ostrowskie Centrum Pomocy Caritas przy ul. Ledóchowskiego 8 w Ostrowie Wielkopolskim
  • Stowarzyszenie Konferencji św. Wincentego a Paulo im. Sługi Bożego ks. Kazimierza Rolewskiego w Ostrowie Wielkopolskim – zgłoszenia w Domu Katolickim przy Konkatedrze
  • Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Ostrowskie - dystrybuuje pomoc żywnościową tylko wśród osób bezdomnych korzystających ze schroniska i noclegowni dla osób bezdomnych w Ostrowie Wlkp. ul. Olszynowa 53a

 

  1. Fundacja „Głodnych Nakarmić” prowadzi Miejski Punkt Pomocy Doraźnej przy ulicy Ledóchowskiego 8, w ramach którego wydawane są posiłki. Punkt działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:00. Poza ciepłym posiłkiem w siedzibie Fundacji można otrzymać także odzież oraz skorzystać z łaźni.

 

  1. Punkt wydawania posiłków osobom kierowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim „Semafor” Bar, ul. Dworcowa 1 Ostrów Wielkopolski.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x