Nagroda Gospodarcza Ziemi Ostrowskiej - VIII edycja

Banner Nagroda Gospodarza Ziemi Ostrowskiej

"Auto-Serwis" Mirosław Morisson, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "KAMIX" Małgorzata Dryjańska, Firma Burghardt sp.j., PPHU Orłowski oraz Miejski Zakład Zieleni to laureaci tegorocznej Nagrody Gospodarczej Ziemi Ostrowskiej im. ks. Augustyna Szamarzewskiego.

Galę finałową, która odbyła się w czwartek, 10 września 2015 r., zwieńczył występ trzech tenorów.

- Nagroda Gospodarcza Ziemi Ostrowskiej im. ks. A. Szamarzewskiego to wyróżnienie, które podkreśla nie tylko Państwa wkład i działania – w rozwijanie własnych działalności, ale także obecność w naszym mieście i regionie - doceniając udział rodzimych firm w rozwoju gospodarczym naszych Małych Ojczyzn. Jest to Konkurs, który integruje środowisko samorządu terytorialnego i biznesu, zwracając uwagę na ogromną rolę, jaką szczególnie w funkcjonowaniu samorządu gminnego - pełnią podmioty gospodarcze - mówiła do przedsiębiorców podczas gali finałowej prezydent Beata Klimek.

Relacja z GALI >> Augustyny 2015 wręczone!

Augustyny 2015 już 10 września
FIRMY NOMINOWANE DO NAGRODY

Osiemnaście firm znalazło się w finale kolejnej edycji Konkursu Augustyny 2015 - Nagroda Gospodarcza Ziemi Ostrowskiej.
Gala konkursu odbędzie się we wrześniu. Wówczas statuetki Augustyna trafią do najlepszych firm w trzech kategoriach - małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.

Już po raz ósmy poznamy najlepsze zdaniem konkursowej kapituły firmy ziemi ostrowskiej. Do końca czerwca 2015 r. instytucje i organizacje gospodarcze, członkowie kapituły oraz same zainteresowane przedsiębiorstwa mogły zgłaszać kandydatury do tegorocznej Nagrody Gospodarczej Ziemi Ostrowskiej im. Augustyna Szamarzewskiego.

Celem konkursu jest promocja najlepszych przedsiębiorstw, oferowanych usług, wdrażanych pomysłów i technologii oraz wszelkich inicjatyw przyczyniających się do rozwoju przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim i regionie.

 • Organizatorami konkursu są: 
 • Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
 • Agencja Wydawniczo-Reklamowa "Nasz Rynek"
Uczestnicy konkursu
 • Udział w konkursie mogą brać firmy mające siedzibę na terenie Ostrowa Wielkopolskiego oraz regionu ostrowskiego

Do udziału w konkursie i poddaniu się procedurze oceny uprawnia pisemna rekomendacja (wypełniony formularz zgłoszeniowy)

Rekomendacji mogą udzielać:
 • członkowie Kapituły oceniającej
 • instytucje i organizacje gospodarcze oraz korporacje zawodowe
 • indywidualnie zainteresowane firmy

O ostatecznym przyjęciu zgłoszonych firm zadecyduje Kapituła

Sład Kapituły:
 1. Beata Klimek - Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Przewodnicząca Kapituły
 2. Maria Kasprzak - Raszewska - Agencja Wydawniczo-Reklamowa ,,Nasz Rynek’’, Zastępca Przewodniczącej Kapituły
 3. Jarosław Lisiecki - Przewodniczący Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego
 4. Mariusz Leki – Przewodniczący Komisji Działalności Gospodarczej, Ładu Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Rady Miejskiej
 5. Tomasz Adamek - Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Południowej Wielkopolski
 6. Tadeusz Nawrocki - Prezes Zarządu Ostrowskiego Zrzeszenia Handlu i Usług
 7. Ryszard Glapa - Starszy Cechu, Cech Rzemiosł Różnych
 8. Paulina Starzyńska - Prezes Stowarzyszenia Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Zgłoszone firmy oceniane będą w trzech kategoriach:
 • firm zatrudniających od 1 do 9 pracowników
 • firm zatrudniających od 10 do 49 pracowników
 • firm zatrudniających powyżej 50 pracowników
Nagroda
 • Kapituła przyzna nominacje do nagrody gospodarczej Ziemi Ostrowskiej w danym roku dla 5 najlepszych firm zgłoszonych do nagrody w poszczególnych kategoriach: firm zatrudniających od 1 do 9 pracowników, od 10 do 49 pracowników i powyżej 50 pracowników. Nominowani otrzymają tytuł ,,Nominowany do Nagrody Gospodarczej Ziemi Ostrowskiej im. ks. A. Szamarzewskiego w 2015 r.’’ wraz z pamiątkowym dyplomem.
 • Kapituła przyzna zwycięzcy w poszczególnych kategoriach: firm zatrudniających od 1 do 9 pracowników, od 10 do 49 pracowników i powyżej 50 pracowników, tytuł ,,Laureat Nagrody Gospodarczej Ziemi Ostrowskiej im. ks. A. Szamarzewskiego w 2015 roku’’ wraz z pamiątkową statuetką oraz dyplomem.
 • Laureat Nagrody Gospodarczej Ziemi Ostrowskiej im. ks. A. Szamarzewskiego może startować w Konkursie po upływie 3 kolejnych lat kalendarzowych.
 • Kapituła może przyznać w uzasadnionych przypadkach nagrody specjalne.

Kontakt

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim

Referat Promocji Miasta

tel. 62 591 81 14
e-mail: prom@umostrow.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x