Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim w sprzęt i ubrania służące ograniczeniu i likwidacji zagrożeń środowiskowych

Projekt pn. ,,Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim w sprzęt i ubrania służące ograniczeniu i likwidacji zagrożeń środowiskowych"

Program:  Przedsięwzięcia z zakresu doposażenia jednostek powołanych do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii

Źródło dofinansowania:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Całkowita wartość projektu
:  18 600,00 zł

Wartość dofinansowania
: 13 020,00 zł

Logotyp Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Przedmiotem projektu był zakup dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim pilarki do drewna, kamizelek asekuracyjnych,  kamizelek asekuracyjnych, zestawu poduszek wysokociśnieniowych, drabiny teleskopowej,  prądownicy wodno-pianowej, bosaka ratowniczego. Niniejsze przedsięwzięcie przyczyni się do zwiększenia skuteczności i efektywności działań ratowniczych w zakresie:

- ograniczenia i likwidacji zagrożeń środowiska,

- zapewnienia mieszkańcom miasta pełniejszej ochrony zdrowia i życia w sytuacjach kryzysowych,

- przeciwdziałania negatywnym wpływom anomalii pogodowych i awarii.

Dzięki temu przedsięwzięciu odpowiednio wyposażona jednostka ratownicza będzie mieć możliwość: szybkiej i skutecznej reakcji oraz podjęcia właściwych działań ratowniczych. Zwiększenie efektywności działania ostrowskiego OSP pozwoli zminimalizować potencjalne straty i szkody, często nieodwracalne dla w środowiska naturalnego.

AKTUALNOŚCI:

POWIĄZANE PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI:

Kontakt:
Referat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
tel. 62 58-22-314
e-mail: integracja@umostrow.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x