„OSTROWSKIE MALUCHY – nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Ostrowie Wielkopolskim"

Logotypy projektu

Tytuł projektu/zadania:
„OSTROWSKIE MALUCHY – nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Ostrowie Wielkopolskim”

Źródło dofinansowania: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Czas trwania projektu: 01.07.2018 r. – 31.08.2019 r.

Wartość projektu: 741 640,00 zł  

Wartość dofinansowania : 630 394,00 zł

Wkład własny: 111 246,00 zł

Miejsce realizacji projektu: Publiczne Przedszkole nr 11 przy ul. Grabowskiej 1-3 w Ostrowie Wielkopolskim

Opis:
Zakres projektu
1.zatrudnienie ośmiu nauczycieli (w tym 1 nauczyciel oligofrenopedagog)
2.zatrudnienie na ¾ etatu pedagoga,
3.zatrudnienie na ¾ etatu psychologa,
4.zatrudnienie na ¾ etatu logopedę,  
5.rozszerzenie ofert placówki o 4 rodzaje zajęć wspomagających:
- zajęcia z arteterapii
- zajęcia z integracji sensorycznej
- zajęcia dogoterapii
- zajęcia z hipoterapii
6.zakup niezbędnych pomocy edukacyjnych, dydaktycznych i sprzętu do realizacji przewidzianych rodzajów zajęć wspomagających.

Głównym celem projektu jest wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego poprzez utworzenie nowych 65 miejsc wychowania przedszkolnego oraz rozszerzenie oferty placówki o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci w wieku 3-4 lata, tj. zajęcia z arteterapii, integracji sensorycznej, dogoterapii, hipoterapii. Dzieci objęte są opieką pedagoga, psychologa i logopedy. Łącznie wsparciem objętych jest 65 dzieci w tym dwoje ze stwierdzonymi niepełnosprawnościami. W ramach projektu doposażono przedszkole w pomoce edukacyjne, dydaktyczne i sprzęt wspierający prace nauczycieli specjalistów.

Kontakt:
Wydział Edukacji i Sportu / Referat Oświaty
tel. 62 58-22-326
e-mail: akasprzak@umostrow.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x