Przebudowa ulic Chłapowskiego i Wybickiego od ul. Rejtana do ul. Krotoszyńskiej w Ostrowie Wielkopolskim

Tytuł projektu/zadania: „Przebudowa ulic Chłapowskiego i Wybickiego od ul. Rejtana do ul. Krotoszyńskiej w Ostrowie Wielkopolskim”

Źródło dofinansowania: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Wartość projektu: 2 677 154,94 zł

Wartość dofinansowania: 1 220 000,00 zł

Data rozpoczęcia projektu: 12.06.2020 r.

Data zakończenia projektu: 31.01.2020 r.

Baner Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Droga o dł. 1 492 m została zaprojektowana w klasie technicznej „Z” z jezdnią o nawierzchni bitumicznej o przekroju 1x2 i szerokości pasa ruchu 3,5 m. Po prawej i lewej stronie zaprojektowano budowę ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 2,50 m o nawierzchni bitumicznej oraz przebudowę chodników o zmiennej szerokości 1,50 – 3,00 m. W ciągu projektowanych ulic występują skrzyżowania z ulicami bocznymi (9 skrzyżowań). Na całej długości ulicy zaprojektowano zjazdy indywidualne o nawierzchni z kostki betonowej. Zostaną również przebudowane przystanki autobusowe (7 szt., w tym dwie zatoki autobusowe). Realizacja projektu polegającego na przebudowie ciągu ulic Chłapowskiego - Wybickiego w Ostrowie Wielkopolskim poprawi jakość komunikacji oraz dostęp do sieci dróg zwiększając w znacznej mierze bezpieczeństwo mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego i całej Południowej Wielkopolski.

AKTUALNOŚCI:

Kontakt:
Referat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
tel. 62 58-22-314
e-mail: integracja@umostrow.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x