Ścieżki rowerowe

Rowerem przez miasto

Ścieżka rowerowa. Mężczyzna jedzie rowerem na wyznaczonej części drogi dla rowerów.


Wzrost liczby pojazdów i związane z tym utrudnienia w poruszaniu się a także zanieczyszczenia powietrza spalinami decydują o tym, że coraz więcej miast decyduje się na ograniczanie ruchu pojazdów. Jedną z alternatyw jest tworzenie sieci ścieżek rowerowych. Wprowadzanie ruchu rowerowego poza zmniejszeniem i upłynnieniem ruchu pojazdów, wzrostem bezpieczeństwa oraz poprawieniem stanu środowiska ma także walor społeczno-kulturalny. Systematycznie rozbudowywana jest sieć ścieżek rowerowych.

Chodzi o przywrócenie dawnych funkcji integracyjnych centrów miast, które w wyniku wzrostu transportu samochodowego z czasem zaczęły zatracać swoje funkcje. Problem ten najwcześniej dostrzegły kraje Europy Zachodniej. Promocja zdrowego stylu życia, w tym sportów rowerowych z równoczesnym tworzeniem sieci dróg dla rowerów zachęciły wielu mieszkańców miast do rezygnacji z samochodu na rzecz tego najbardziej ekologicznego środka transportu. Obecnie ok. 30 proc. wszystkich podróży w Amsterdamie odbywa się z wykorzystaniem rowerów, w Monachium wskaźnik ten wynosi 20 proc., a w Berlinie 7 proc. Uspokajanie ruchu poprzez tworzenie stref ruchu pieszego i rowerowego jest popularnym rozwiązaniem w wielu krajach. Około 80 największych państw-członków OECD stosuje takie elementy polityki transportowej. Zagadnienia te znalazły zrozumieniu u władz samorządowych Ostrowa. W mieście od kilku lat realizowana jest koncepcja rozwiązywania problemów komunikacyjnych. Z ruchu wyłączona została część Rynku, na wielu ulicach w centrum wprowadzono ruch jednokierunkowy, powstała strefa parkowania, realizowany jest system okrężnic wewnętrznych upłynniających przejazd pomiędzy poszczególnymi dzielnicami.

ŚCIEŻKI ROWEROWE I CIĄGI PIESZO - ROWEROWE W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM (zob. załącznik poniżej)

ROWEROWE SZLAKI TURYSTYCZNE

IMPREZY TURYSTYKI KWALIFIKOWANEJ

Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze

Klub Turystyki Kolarskiej „BICYKL – 1977”

63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Starotargowa 5
tel. 62 300 00 74, 535 178 150
e-mail: pttkostrow@interia.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH I UPRAWIANIA TURYSTYKI KOLARSKIEJ WSZYSTKICH MIŁOŚNIKÓW CZYNNEGO WYPOCZYNKU.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x