Dotacje dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych

 

Dotowanie szkół i przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Finansowanie placówek wychowania przedszkolnego oraz  szkół prowadzonych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych regulują przepisy ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych oraz uchwała nr XXXV/403/2021 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.

Wniosek o udzielenie dotacji na kolejny rok budżetowy należy składać do Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w nieprzekraczalnym terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.

Szczegółowe informację można uzyskać pod numerem telefonu 62 582 23 11 oraz 62 582 23 31 lub bezpośrednio w Wydziale Edukacji p. 311 i p. 331

 

Dokumenty do pobrania:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x