Terminy składania deklaracji podatkowych oraz terminy płatności podatków i opłat lokalnych.

I. TERMINY SKŁADANIA DEKLARACJI PODATKOWEJ
OSOBY PRAWNE
 • podatek od nieruchomości - do dnia 31 stycznia,
 • podatek rolny – do dnia 15 stycznia,
 • podatek leśny – do dnia 15 stycznia,
 • podatek od środków transportowych – do dnia 15 lutego.
OSOBY FIZYCZNE
 • podatek od środków transportowych – do dnia 15 lutego.

Uwaga! Jeśli obowiązek podatkowy powstał po w/w terminach, to termin składania deklaracji wnosi 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Deklarację na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny i podatek od środków transportowych prosimy przesłać na adres:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim – Wydział Finansowy
al. Powstańców Wielkopolskich 18
63-400 Ostrów Wielkopolski
lub złożyć w Referacie Obsługi Mieszkańców (parter Urzędu Miejskiego).

II. TERMINY PŁATNOŚCI PODATKÓW
OSOBY PRAWNE
 • podatek od nieruchomości – płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie: do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia,
 • podatek rolny – płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada,
 • podatek leśny - płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach: do dnia 15 każdego miesiąca,
 • podatek od środków transportowych – płatny w dwóch równych ratach do dnia 15 lutego i do dnia 15 września.

  Uwaga! Jeżeli obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych powstał:

 1. po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września roku podatkowego, podatek za ten rok płatny jest w dwóch równych ratach w terminach:
  • w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata,
  • do dnia 15 września roku podatkowego – II rata;
 2. po dniu 1 września podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.
OSOBY FIZYCZNE
 • podatek od nieruchomości – płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego,
 • podatek rolny – płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego,
 • podatek leśny - płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.

Uwaga! W przypadku doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego później niż 14 dni przed terminem płatności – termin płatności podatku wynosi 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 • podatek od środków transportowych – płatny w dwóch równych ratach do dnia 15 lutego i do dnia 15 września.

Uwaga! Jeżeli obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych powstał:

 1. po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września roku podatkowego, podatek za ten rok płatny jest w dwóch równych ratach w terminach:
  • w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata,
  • do dnia 15 września roku podatkowego – II rata;
 2. po dniu 1 września podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.
III. FORMY PŁATNOŚCI
Wpłat z tytułu podatku
 • od nieruchomości,
 • rolnego,
 • leśnego,
 • środków transportowych,
 • oraz opłaty skarbowej i opłaty od posiadania psów

dokonuje się gotówką lub bezgotówkowo na rachunek organu podatkowego.

Gotówką bez dodatkowych opłat można dokonywać wpłat na rachunek:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
PKO Bank Polski S.A.   80 1020 2212 0000 5102 0461 1572

w:

1) w Biurach Obsługi Klienta Spółki Akcyjnej WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim: 
• ul. Partyzancka 27, w poniedziałek w godzinach 7:30 – 16:00, od wtorku do piątku w godzinach 7:30 – 14:30, 
• ul. Asnyka 8, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 16:00, 
• ul. Grabowska 29a (pawilon nr 46), od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 13:30, 
• Aleja Powstańców Wielkopolskich 18 (budynek Urzędu Miejskiego) od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 14:30 (przerwa: 10.30 -11:00),
2) w placówkach PKO Banku Polskiego S.A. w Ostrowie Wielkopolskim: 
• Oddział 1 przy ul. Raszkowskiej 25a, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00, 
• Agencja Banku przy ul. Wybickiego 35, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00, 
• Agencja Banku przy ul. Szkolnej 12, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 16:00.

W pozostałych placówkach bankowych (innych niż wyżej wymienione) i urzędach pocztowych obowiązuje prowizja bankowa wynikająca z przepisów danej placówki.


Bezgotówkowo – przelewem na wyżej wymienione konto.

KONTAKT

Informacji nt. formy płatności udziela: Wydział Finansowy Referat Podatków Lokalnych - tel. (62) 58 22 215
Więcej informacji nt. podatków udzielają pracownicy Wydziału Finansowego Referatu Podatków Loklanych w tym:

 • informacje dotyczące podatku od nieruchomości, podatku leśnego i rolnego - osoby fizyczne - tel. (62) 58 22 227 (wymiar podatku), (62) 58 22 226 lub 266 (księgowość podatkowa),
 • informacje dotyczące podatku od nieruchomości, podatku leśnego i rolnego - osoby prawne - tel. (62) 58 22 239 (wymiar i księgowość podatkowa),
 • informacje dotyczące podatku od środków transportowych osoby prawne i fizyczne - tel. (62) 58 22 237 (wymiar i księgowość podatkowa).
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x