Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - 2017

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski w 2017 roku kontynuuje realizację Rządowego programu Priorytet 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów poprzez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

W ramach realizacji Rządowego programu Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w 2017 roku miasto pozyskało środki i otrzymało dotację celową z budżetu państwa w wysokości 64.000,00 zł.


Wsparciem finansowym objętych zostało 6 jednostek oświatowych, w tym:

 1. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Grabowska 1-3, 63-400 Ostrów Wielkopolski; kwota 12.000,00 zł;
 2. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Macieja Rataja w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staroprzygodzka 112, 63-400 Ostrów Wielkopolski; kwota 12.000,00 zł;
 3. Szkoła Podstawowa nr 7 im. Gen. J. Bema w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Bema 30, 63-400 Ostrów Wielkopolski; kwota 12.000,00 zł;
 4. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Asnyka 26, 63-400 Ostrów Wielkopolski; kwota 12.000,00 zł;
 5. Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Świetlicowa 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski; kwota 4.000,00 zł;
 6. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ewarysta Estkowskiego w Ostrowie Wielkopolskim;  ul. Wrocławska 51, 63-400 Ostrów Wielkopolski; kwota: 12.000,00  zł.

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski jako organ prowadzący szkoły przekazała na realizację zadania środki finansowe w wysokości 16.000,00 zł, co stanowi 20,00 % wkładu własnego.

Rządowy program realizowany będzie do 31 grudnia 2017 roku, a głównym jego celem jest uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych i pedagogicznych - zakup nowości wydawniczych oraz wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych i pedagogicznych.


Cele szczegółowe programu:

 • zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek szkolnych i pedagogicznych poprzez uzupełnienie zbiorów bibliotecznych o nowości wydawnicze;
 • wzrost dostępności książek w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych;
 • rozwój współpracy pomiędzy szkołami a bibliotekami publicznymi i bibliotekami pedagogicznymi.

 
Formy realizacji programu:

 1. Zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) w celu wzbogacenia zasobów biblioteki szkolnej o pozycje pozostające w sferze zainteresowania uczniów i jednocześnie służące realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego;
 2. Popularyzowanie regularnego czytelnictwa wśród uczniów – także w okresie ferii letnich i zimowych;
 3. Współpraca bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi oraz bibliotekami pedagogicznymi w celu lepszej realizacji zadań tych instytucji, m.in. poprzez organizowanie wydarzeń czytelniczych;
 4. Zakup książek w celu wzbogacenia zasobów biblioteki pedagogicznej o pozycje będące przedmiotem zainteresowania nauczycieli, w szczególności z zakresu literatury pedagogicznej i metodycznej, wspierającej promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x