DELITZSCH

Stadt Delitzsch

Markt 3
04509 Delitzsch
e-mail: info@stadt-delitzsch.de
http://www.delitzsch.de

otwórz na warstwie większy Herb Delitzsch

Herb Delitzsch

Umowa o partnerstwie

Umowa o partnerstwie i pełnej zaufania współpracy między miastami Ostrów Wielkopolski i Delitzsch - 10.11.2000 r.
otwórz na warstwie większe zdjęcie Umowy partnerskiej z Delitzsch otwórz na warstwie większe zdjęcie Umowy partnerskiej z Delitzsch

Współpraca Jednostki Wojskowej z IV Podoficerską Szkołą Wojsk Lądowych w Delitzsch (archiwum)

Partnerstwo pomiędzy 9 Ośrodkiem Szkolenia Specjalistów Czołgowych [potem współpracę kontynuowała nieistniejąca już Jednostka Wojskowa 1956 - 3 Ośrodek Szkolenia Kierowców] a IV Podoficerską Szkołą Wojsk Lądowych w Delitzsch

Kontynuując dorobek Państwa i Sił Zbrojnych w kwestii umacniania bezpieczeństwa narodowego stoimy dzisiaj u progu historycznego wydarzenia. Bogatsi w dotychczasowe doświadczenie jesteśmy świadomi odpowiedzialności, jakie spoczywa na nas w sprawie budowania struktur bezpieczeństwa europejskiego. Kilkuletnie doświadczenie wynikające ze spotkań, wymiany grup żołnierzy, udziału we wspólnych zajęciach pomiędzy 9 Ośrodkiem Szkolenia Specjalistów Czołgowych w Ostrowie Wielkopolskim i IV Podoficerską Szkołą Wojsk Lądowych w Delitzsch, rozpoczęte oficjalnie w 1995 roku, pozwoliły nam na obustronne zapoznanie się ze sposobami dowodzenia, funkcjonowaniem systemu Iogistyki, jak i metodyką prowadzenia zajęć.

Nasze wspólne zaangażowanie, rozwijająca się dobrze współpraca zaowocowała podpisaniem dokumentów partnerstwa pomiędzy naszymi ośrodkami szkolenia przez:
  • ze strony polskiej - Dowódcę Wojsk Lądowych gen. Broni Zbigniewa ZALEWSKIEGO,
  • ze strony niemieckiej - Inspektora Wojsk Lądowych gen. por. WILLMANA.

28 października 1998 roku płk dypi. Zbigniew WOŚKO Komendant 9 Ośrodka Szkolenia Specjalistów Czołgowych podczas wizyty w IV Podoficerskiej Szkole Wojsk Lądowych W Delitzsch otrzymał z rąk Dowódcy IV Korpusu z Poczdamu gen. dr OLSHAUSENA dokument partnerstwa.

10 Iistopada 1998 roku ppłk Friedrich HOFFMEYER Komendant IV Podoficerskiej Szkoły Wojsk Lądowych otrzymuje dokument partnerstwa z rąk gen. Andrzeja RATAJCZAKA Szefa Logistyki Zastępcy Dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego.

Porozumienie jednostki wojskowej Porozumienie jednostki wojskowej 

 

Współpraca z Delitzsch zapoczątkowana została przez były 9. Ośrodek Szkolenia Specjalistów Czołgowych w Ostrowie Wielkopolskim i IV Szkołę Podoficerską Wojsk Lądowych w Delitzsch. Na szczeblu samorządowym potwierdzono ją oficjalnym porozumieniem w roku 1998, a w 2000 r. sformalizowano podpisaniem umowy o partnerstwie i współpracy. Współpraca dotyczy takich dziedzin jak: samorządność i gospodarka komunalna, kultura i sztuka, oświata i wychowanie, sport i kultura fizyczna oraz innych aspektów ważnych dla lokalnych społeczności.

Wspólnie z Delitzsch podejmowanych jest wiele ciekawych inicjatyw i imprez kulturalnych, takich jak m.in. wymiana międzynarodowa młodzieży i seniorów, konkursy skierowane do dzieci i młodzieży, przegląd piosenki, wystawy artystów z zaprzyjaźnionych miast, realizacja programów dotowanych np. z programów wspólnotowych i ze środków z budżetu miasta, udział w targach gospodarczych. 

W 2004 roku Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski otrzymała środki w ramach programu Town Twinning na realizację wspólnie z Nordhausen i Delitzsch projektu pt. „Pierwsze warsztatowe spotkanie lokalnych spółek komunalnych ze spółkami komunalnymi z miast partnerskich.”

W 2017 przedstawiciele miasta Delitzsch wzięli udział w organizowanej w Ostrowie Wielkopolskim Międzynarodowej Konferencji Komunalnej pn. „Innowacyjny samorząd Ostrowa Wielkopolskiego – wymiana doświadczeń i dobrych praktyk na arenie międzynarodowej”.  W konferencji udział wzięli także przedstawiciele Nordhausen, Bergerac oraz Szwecji.  Konferencja odbyła się pod patronatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz Ambasady Szwecji w Polsce. Miasto Ostrów Wielkopolski na organizację wydarzenia pozyskało ponad 70 tysięcy złotych z MSZ.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x