Partycypacja i konsultacje

Proces formułowania strategii oparty jest na modelu partycypacyjno-eksperckim z uwzględnieniem szerokiej reprezentacji interesariuszy, w tym w szczególności mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego, partnerów społecznych, gospodarczych, eksperckich oraz ciał o charakterze konsultacyjnym i doradczym.

Gwarantujemy możliwość udziału społeczeństwa w opracowaniu projektu strategii.

Będziemy na bieżąco informować o kolejnych etapach prac nad strategią oraz zapraszać Państwa do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych.

Planujemy otwarte spotkania kosultacyjne, dyżury kosultacyjne oraz inne wydarzenia z którymi postaramy się dotrzeć, do jak największej grupy ineteresariuszy.

Stawiamy na:

  • partycypację i partnerstwo, czyli współpracę i równorzędne traktowanie reprezentantów różnych środowisk i instytucji, przy zachowaniu ich suwerenności, z założeniem stałego dążenia do wzajemnego rozumienia się. 

  • otwartość, pozwalającą uczestniczyć jak największej liczbie osób i organizacji w partnerstwie, gwarantującą jego zróżnicowany skład (jeden z kluczowych warunków kreatywności i innowacyjności),

  • zintegrowaną aktywność, będącą efektem podzielania wspólnej wizji rozwoju gminy,

  • transparentność, czyli przejrzystość działań, założenie dialogu, informowanie i konsultowanie.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x