Zwolnienia z opłaty dla rodzin wielodzietnych

Baner Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Z dniem 1 października 2020 r. zgodnie z postanowieniem uchwały nr XXV/295/2020 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 sierpnia 2020 r., w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1744), rodziny wielodzietne mogą skorzystać z 30% ulgi w opłacie za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Przedmiotowe zwolnienie ma charakter fakultatywny – nie będzie naliczane „z urzędu”.

Zainteresowane ulgą rodziny wielodzietne muszą:
-    dostarczyć do urzędu deklarację o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi podpisaną przez płatnika opłaty – osobę, na którą wystawione są dotychczasowe druki opłaty,
-    złożyć stosowne oświadczenie u administratora/zarządcy/właściciela budynku wielolokalowego.

Definicja rodziny wielodzietnej
Rodzinę wielodzietna to rodzina, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Utrata prawa do ulgi wiąże się z koniecznością złożenia nowej deklaracji.
O powyższym obowiązku stanowi art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.).

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x