KOMUNIKACJA / TAXI/ STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA

KOMUNIKACJA / STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA

Informacja MZK S.A. - tel. 62 737 61 10, 62 737 61 15 (całodobowy)
Rozkład jazdy autobusów MZK S.A: www.mzk-ostrow.com.pl

Informacja PKP - tel. 19 757
Rozkład jazdy pociągów: www.rozklad.pkp.pl

Informacja PKS - tel. 62 735 07 00, 703 402 802
Rozkład jazdy autobusów PKS: www.pks.ostrowwlkp.pl, www.e-podroznik.pl

TAXI

Radio -Taxi “Tempo”

tel. 196 63, 62 738 28 28, 62 735 90 94

Taxi "Lider"

tel. 62  736 60 00, 62 735 82 00, 62 196 65, 62 737 20 19

Taxi "Elita"

tel. 62 735 79 79,
508 305 980,
504 871 270,
Infolinia 800 606 710

Radio -Taxi “Bis”

tel. 62 736 90 00, 62 735 13 13

Taxi “Bravo”

tel. 62 736 70 00, 62 592 51 61, 509 683 410

“Hallo-Taxi “

tel. 62 738 60 00

Taxi “Euro”

tel. 62 738 11 11, 510 085 677

Taxi GOLD

tel. 62 738 10 00

TAXI BAGAŻOWE Józef Szczepaniak

tel. 602 88 11 63

TAXI BAGAŻOWE

tel. 601 857 467

 

Strefa Płatnego Parkowania (SPP) na drogach publicznych

Biuro Obsługi SPP

ul. Wolności 3
tel. 62 735 63 50
e-mail: bspp@mzd.osw.pl
biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00

Opłatę za postój pojazdów samochodowych w SPP pobiera się:
 • w I SPP od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00
 • w II SPP od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-16.00 

W Ostrowie Wielkopolskim funkcjonuje 46 parkomatów.

Obszar SPP i lokalizacja parkomatów

Lokalizacja parkomatów. Otwórz w nowym oknie i zobacz plan miasta

 • minimalny opłacony czas parkowania w strefie - to 12 minut
 • wykupienie biletu parkingowego w parkomacie następuje przy użyciu monet o nominałach: 5 zł, 2 zł, 1 zł, 50 groszy, 20 groszy i 10 groszy
Opłata za jednorazowy postój w SPP wynosi:
 • za pierwszą godzinę parkowania - 2,50 zł
 • za drugą godzinę parkowania - 3,00 zł
 • za trzecią godzinę parkowania - 3,50 zł
 • za czwartą i każdą następną godzinę parkowania - 2,50 zł
Opłata abonamentowa zwykła za postój wynosi:
 • za okres jednego tygodnia 75,00 zł,
 • za okres dwutygodniowy 140,00 zł,
 • za okres jednego miesiąca (od dnia X danego miesiąca do dnia /X-1/ miesiąca następnego) 270,00 zł,
 • dla mieszkańca Strefy Płatnego Parkowania - za okres jednego miesiąca kalendarzowego 15,00 zł.
Opłata za parkowanie na wydzielonych stanowiskach postojowych zastrzeżonych znakiem P-20 (tzw. koperta) i znakiem D-18a na prawach wyłączności, wynosi miesięcznie:
 • za okres 8 kolejnych godzin w ciągu doby 600,00 zł,
 • całodobowo 800,00 zł
Opłata abonamentowa za postój pojazdu osoby pracującej w Strefie Płatnego Parkowania lub osoby posiadającej nieruchomość w Strefie Płatnego Parkowania wynosi:
 • za okres jednego tygodnia 50,00 zł,
 • za okres dwutygodniowy 90,00 zł
 • za okres trzytygodniowy 130,00 zł
 • za okres jednego miesiąca (od dnia X danego miesiąca do dnia /X-1/ miesiąca następnego) 160,00 zł
 • za okres 1 kwartału 420,00 zł.
Opłata dodatkowa za nie uiszczenie opłaty za parkowanie wynosi:
 • uiszczona w ciągu 3 dni od daty nieopłacenia postoju 20,00 zł,
 • uiszczona po terminie określonym w pkt 5 a 80,00 zł,
 • nie uiszczone opłaty dodatkowe w terminie 9 dni od dnia zdarzenia (wystawienia wezwania - raportu) podlegają egzekucji administracyjnej wraz z należnymi kosztami takimi jak:
  - koszt upomnienia.
Stawką zerową opłaty parkingowej objęte są postoje:
 • pojazdów pogotowia gazowego, energetycznego, ciepłowniczego, wodno- kanalizacyjnego, itp. podczas usuwania awarii,
 • pojazdów osób niepełnosprawnych posiadających uprawnienia określone w art. 8 ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20.06.1997 r. (t. j. 2005 r. Dz. U. Nr 108 poz. 908 ze zmianami), posiadający legitymację potwierdzającą to uprawnienie, lecz tylko na wyznaczonych dla nich miejscach,
 • taksówek na wyznaczonych dla nich miejscach do postoju między znakami D-19 (Postój taksówek) i D-20 (Koniec postoju taksówek),
 • pojazdów publicznej komunikacji zbiorowej, zatrzymujących się na wyznaczonych dla nich przystankach,
 • pojazdów jednośladowych,
 • samochód służbowy UM,
 • samochód służbowy Starosty,
 • samochód służbowy Straży Miejskiej.
Opłata abonamentowa za postój pojazdu osoby niepełnosprawnej o znacznym stopniu niepełnosprawności, pozostającej w związku z dysfunkcją narządów ruchu, wynosi:
 • za okres jednego miesiąca (od dnia X danego miesiąca do dnia /X-1/ miesiąca następnego) 12,50 zł
 • za okres jednego roku 125,00 zł
Nieopłacony postój - postój w Strefie Płatnego Parkowania bez ważnego biletu parkingowego wykupionego w parkomacie bądź ważnego jednego z niżej wymienionych dokumentów:
 • Identyfikatora SPP dla mieszkańca,
 • Abonamentu SPP,
 • Indywidualnego zezwolenia SPP,
 • Karty parkowania, stawka „0” – zerowa
 • Identyfikatora SPP dla osoby niepełnosprawnej.

Nie opłacenie postoju stwierdza Służba Kontrolująca wystawiając Wezwanie - Raport.

Abonament SPP na określony pojazd – przysługuje wyłącznie na samochód osobowy osoby pracującej w Strefie Płatnego Parkowania oraz osoby będącej właścicielem nieruchomości znajdującej się w Strefie Płatnego Parkowania, będącej właścicielem lub użytkownikiem pojazdu. Abonament ten zawiera swój numer seryjny i numer rejestracyjny pojazdu.

ESP - Elektroniczny system płatności – system umożliwiający wnoszenie opłat za postój w SPP przy użyciu telefonii komórkowej.
Obecnie można wnosić opłatę za postój przy użyciu telefonu komórkowego poprzez Pango, moBILET, ePARK oraz mPay i City Park App, Flowbird (www.pango.pl, www.mobilet.pl, eparko.pl, www.mpay, www.flowbird.pl, www.cityparkinggroup.pl).

Więcej zobacz na stronie: www.mzd.osw.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x