Herb, flaga, pieczęć

Herb, flaga oraz oficjalne barwy to dla każdego miasta ważne symbole lokalnej tożsamości, graficzny element wyróżniający miasto, a także czynnik integracyjny wykorzystywany przy okazji świąt i imprez miejskich.

Symbole miasta: flaga, herb i pieczęć

Decyzje o określeniu i przyjęciu tych symboli podejmuje Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego stosowną uchwałą. Zgodnie z uchwałą z dnia 23 lutego 1989 Rada Miejska ujednoliciła wzór herbu miasta Ostrowa. Herbem miasta jest wizerunek jabłka królewskiego o kolorze niebieskim z dwoma skrzyżowanymi kluczami oraz wstęgą opasającą z krzyżem w kolorze złotym na polu tarczy herbowej w kolorze czerwonym. Herb Ostrowa Wielkopolskiego nie został nadany w gotowej formie przez króla Augusta II Mocnego, ale został utworzony na zasadzie wolnego wyboru przez miasto. M. Gumowski autor pracy pt. ,,Herby miast polskich’’ opisuje herb Ostrowa w następujący sposób: ,,...w herbie jabłko królewskie jako część herbu założyciela oraz dwa skrzyżowane klucze – złote – symbol sprawowanej władzy przezeń.’’ Przejęcie jabłka z herbu założyciela oraz symbolu jego urzędu ministerialnego, interpretowane jest jako forma wdzięczności miasta i jego mieszkańców wobec Jana Jerzego Przebendowskiego. W 1919 r. wprowadza się zmianę w wyglądzie herbu – co wyraża się najdobitniej w zmianie barwy tarczy - z tarczy srebrnej na tarczę czerwoną. M. Gumowski uważa zaś, że powinno zawierać tarczę srebrną. Spór nie znalazł dotąd rozstrzygnięcia. Miasto trwa obecnie przy barwach z 1919r. Rysunek herbowy oparto na najstarszej pieczęci miasta Ostrowa Wielkopolskiego z 1715 r. W dniu 5 listopada 1993 r. stosowną uchwałą Rada Miejska postanowiła uznać za barwy miasta trzy kolory zawarte w herbie miasta: czerwony, niebieski i żółty. Barwy te są powszechnie stosowaną formą towarzyszącą oficjalnym imprezom miejskim. Konsekwencją tej uchwały było także ogłoszenie konkursu na formę plastyczną flagi miasta. W dniu 21 maja 1994 r. Rada Miejska podjęła uchwalę w sprawie zatwierdzenia formy plastycznej flagi miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Flagą miasta Ostrowa jest prostokątna płaszczyzna. Na czerwonym tle umieszczone jest centralnie koło i dwa symetryczne żółte pasy. Koło i pasy nawiązują do herbu miasta (królewskiego jabłka). Wybór wzoru flagi poprzedzony był ogłoszeniem konkursu przez Zarząd Miasta Ostrowa. Autorem wybranej i zatwierdzonego wzoru flagi jest Kazimierz Ratajczak. Znaki te są dobrem wspólnym miasta, jednak wszelkie wykorzystywanie ich do celów komercyjnych wymaga zgody Prezydenta Miasta.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x