Patronat Honorowy Prezydenta Miasta

Patronat Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz udział Prezydenta w Komitecie Honorowym to formy wyróżniania przedsięwzięć, inicjatyw, wydarzeń, wydawnictw, które wzbogacając społeczne życie miasta, przyczyniają się do promocji Ostrowa Wielkopolskiego i kształtowania jego pozytywnego wizerunku. Z uwagi na częste próśby o objęcie imprez Patronatem Prezydenta Miasta i w celu utworzenia przejrzystej procedury wprowadzono regulację dotyczącą przyjmowania, rozpatrywania i realizacji wniosków w formie zarządzenia.

Objęcie Patronatem oraz udział Prezydenta w Komitecie Honorowym dotyczy imprez o szczególnej randze i znaczeniu dla Miasta, mających zasięg miejski, regionalny, ogólnokrajowy lub międzynarodowy, w szczególności przyczyniających się do:
  • promocji Miasta, ze szczególnym uwzględnieniem promocji kultury, edukacji, sportu, turystyki,
  • rozwoju aktywności gospodarczej,
  • promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej,
  • działań na rzecz ochrony środowiska,
  • rozwoju inicjatyw służących integracji społeczności lokalnej. 

Wniosek o objęcie przedsięwzięcia Patronatem lub o udział Prezydenta w Komitecie Honorowym powinien być złożony wyłącznie w formie pisemnej (poniżej formularz), nie później niż 2 tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia jego realizacji na adres: Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski lub w formie elektronicznej poprzez przesłanie podpisanego skanu wniosku, na adres: um@umostrow.pl.

Informacje na temat objęcia Patronatem lub udziału Prezydenta w Komitecie Honorowym oraz rejestr przedsięwzięć objetych patronatem honorowym, prowadzone są przez Biuro Promocji Miasta.

Kontakt

tel. 62 58 22 130, 62 58 22 111
um@umostrow.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x